Meer

PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

De PvdA wil dat er gemeentelijke regels komen waar bruikleencontracten voor antikraak in Haarlem aan moeten voldoen. Op die manier moeten de rechten en plichten van mensen die antikraak wonen beter worden gegarandeerd. Ik heb hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het Haarlemse college van b&w. Daarnaast zijn we een meldpunt gestart waar Haarlemmers hun positieve en negatieve ervaringen met antikraak kwijt kunnen.

Landelijk is de discussie over antikraak het afgelopen jaar flink opgelaaid, onder meer naar aanleiding van de documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’ van Abel Heijkamp over misstanden bij antikraak (zie een eerdere blog). De Bond Precaire Woonvormen, die antikrakers vertegenwoordigt, onderzocht veel voorkomende contracten van grote antikraakbureaus. In de gebruikte contracten staan ruim 50 onredelijke bedingen die volgens de bond in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind.

De PvdA is groot voorstander van tijdelijke bewoning van leegstaande panden, maar het moet wel op een nette manier worden geregeld. Het is logisch dat er bij antikraak andere regels gelden dan bij gewone huur, bijvoorbeeld omdat het contract op korte termijn opgezegd moet kunnen worden. Maar het mag niet zo zijn dat de bewoner daarnaast ook nog eens tal van andere rechten wordt ontnomen. Sommige bepalingen gaan echt veel te ver.

Veel van de onderzochte antikraakbureaus zijn ook in Haarlem actief. Ik wil daarom van de gemeente weten of dergelijke contracten ook bij antikraak in Haarlem worden gebruikt. De gemeente kan verschillende dingen doen om de situatie te verbeteren. De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Daarnaast kan de gemeente op basis van de nieuwe Wet kraken en leegstand een vergunningstelsel invoeren voor antikraakbureaus, waarbij alleen bureaus die zich aan de gemeentelijke regels houden worden toegelaten tot de Haarlemse woningmarkt. De gemeente Amsterdam is dit al van plan, wij vragen het Haarlemse stadsbestuur dit voorbeeld te volgen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem in Haarlem is de PvdA een meldpunt gestart. De PvdA roept Haarlemmers die (positieve en negatieve) ervaringen hebben met antikraak op deze te mailen naar pvda.antikraak@gmail.com. De PvdA zal vertrouwelijk omgaan met alle reacties, indien gewenst mag er ook anoniem worden gemaild.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-bestand.

2 reacties op PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

 1. Alwin 4 december 2010 at 00:03 #

  Verschillende vrienden en kennissen hebben in het verleden antikraak gewoond, zowel in Haarlem (waarderpolder) als in andere steden. En inderdaad zijn dit soort bizarre voorwaarden zeer gebruikelijk. De huurders staan heel zwak, wanneer ze weigeren hebben ze geen huis of worden ze alsnog hun huis uit gezet. Het is inderdaad belangrijk dat de overheid hier iets aan doet.

 2. Een anti-kraak bewoner 9 december 2010 at 15:37 #

  Ik woon anti-kraak ik de Waarderpolder. Het klopt dat er soms de raarste afspraken in anti-kraak contracten staan. Sommige anti-kraakbureaus willen elk moment van de dag onaangekondigd binnen kunnen komen. Als ze dan bijvoorbeeld vinden dat je niet goed genoeg hebt opgeruimd krijg je een boete, constateren ze dat nog een keer wordt je zonder pardon je huis uit gezet. Rechten zijn er alleen voor hun, niet voor de bewoners. Een bekend voorbeeld is anti-kraakbureau Camelot. Ik heb daar enkele jaren geleden in Haarlem een woning anti-kraak gehuurd, en zij gaan echt als beesten om met hun bewoners. Soortgelijke verhalen ken ik van vrienden over Ad Hoc Beheer, maar daar heb ik zelf nooit gehuurd.

  Gelukkig woon ik nu anti-kraak bij een eigenaar die wel normaal met zijn bewoners omgaat, die zijn er ook. De grote anti-kraakbureaus als Camelot zijn een soort maffia, maar de kleinere verhuurders zijn soms wel betrouwbaar.

  Tijdelijke verhuur in plaats van bruikleen kan inderdaad een oplossing bieden. Ik hoop dat jullie actie succes heeft.

  P.S. Ik mail mijn contactgegevens, maar helaas is het in de wereld van de anti-kraak maffia beter anoniem op dit soort forums te reageren.

Geef een reactie