Meer

Haarlems Dagblad: Scheve blikken op wooncijfers

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 3 december 2010 in twee artikelen over het woononderzoek van de gemeente, dat als basis moet dienen voor de nieuwe Woonvisie (zie een eerdere blog). In één van de artikelen schrijft de krant naar aanleiding van een discussie op Twitter die ik had met VVD-raadslid Wouter Rutten over scheefwonen en de sociale woningvoorraad. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 3 december 2010:

Scheve blikken over wooncijfers
‘Links’ versus ‘rechts’

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De cijfers over hoeveel huishoudens op basis van hun inkomen in een te goedkope dan wel te dure huurwoning wonen (zie hiernaast), zullen straks uitgangspunt worden voor een discussie tussen politiek ‘links’ en ‘rechts’ over de sociale woningvoorraad in de stad.

Jeroen Fritz (PvdA) is verheugd over de cijfers. “Dit ontkracht echt het geluid dat er te veel sociale woningen in de stad zijn. Er wonen elfhonderd mensen op basis van hun inkomen te goedkoop. Maar er zijn er ook zevenhonderd die te duur wonen. Per saldo blijkt het aantal sociale woningen dus in orde. Dat bewijst dat sommige partijen ten onrechte roepen dat dit omlaag kan.”

Wouter Rutten (VVD) zet ondertussen zijn vraagtekens bij deze cijfers. “Het rapport gaat uit van een bepaalde huurgrens. Die is nogal arbitrair. Ik vind 1100 huishoudens in een te goedkope woning trouwens nog steeds erg veel. Er is wel dégelijk iets aan de hand en daar gaan we wat mij betreft wat aan doen.”

Fritz: “Wij zijn helemaal niet tegen de aanpak van scheefwonen, het staat zelfs in ons verkiezingsprogramma. Wij zouden een proef willen waarbij mensen meer naar draagkracht voor hun woning bepalen. Dat is echter iets anders dan ze verplichten te verhuizen. Zaak voor ons is: het percentage sociale woningen moet overeind blijven.”

Scheef op twitter

De politieke discussie die komend voorjaar tussen ‘links’ en ‘rechts’ in de gemeenteraad gevoerd zal worden is inmiddels op internet al losgebasten via Tiwtter. Jeroen Fritz (PvdA) meldt daar dat het ‘geluid van rechts’ ontkracht wordt, Wouter Rutten (VVD) meent hem met het coalitieakkoord in de hand te moeten terugfluiten:

Fritz: Opvallend onderzoeksresultaat: er is in Haarlem geen sprake van groot overschot sociale huurwoningen die bezet worden door scheefwoners.

Fritz: Dit ontkracht beweringen van met name rechtse fracties in de raad.

Rutten (aan Fritz): Ik meen toch dat jullie deel uitmaken van de coalitie?

Fritz (aan Rutten): Zeker, hoezo?

Rutten (aan Fritz): Die heeft een coalitieakkoord… aanpak scheefwonen. Of wil je dat openbreken?

Fritz (aan Rutten): Nee hoor, aanpak scheefwonen is prima. Alleen beweren sommigen dat er teveel sociale huurwoningen zouden zijn, dat is niet zo.

Rapport zet scheefwonen in Haarlem in heel ander licht
Woningen zelden ‘te goedkoop’

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Haarlemmers wonen maar in beperkte mate ‘te goedkoop’. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Haarlem en drie grote woningcorporaties.

Die uitkomst is opmerkelijk, omdat het huidige stadsbestuur het zogeheten scheefwonen juist stevig wil aanpakken. Coalitiegenoten D66, PvdA, GroenLinks en VVD hebben daarover afgelopen voorjaar in hun coalitieakkoord afspraken gemaakt. Die ambitie werd vorige maand nog eens door een ruime meerderheid in de gemeenteraad onderstreept met een motie.

Uit het rapport ‘Wonen in Haarlem, rapportage WoON 2009′ blijkt dat van elfhonderd huishoudens gezegd kan worden dat er sprake is van ‘scheef wonen’. Het rapport gaat daarbij uit van een inkomen van anderhalf keer modaal en een huurprijs van minder dan 400 euro. Andersom kan volgens het rapport worden gezegd dat ongeveer zevenhonderd huishoudens in een ‘te duur’ huis wonen.

Volgens wethouder Jan Nieuwenburg (wonen, PvdA) was al bekend dat Haarlem relatief minder scheefwoners op basis van inkomen kent dan andere steden. De wethouder wijst erop dat de stad daarentegen relatief veel ouderen heeft die in een grotere woning wonen dat ze eigenlijk zelf willen. Volgens het rapport geeft een kwart van de 55-plussers aan te willen verhuizen.

Nieuwenburg: “Maar de mogelijkheden daarvoor zijn nu nog te beperkt. Ik spreek daar de corporaties ook nadrukkelijk op aan. Hier kan echt een slag worden gemaakt. Het gaat dan om woningen die wat kleiner zijn, maar wel een vergelijkbare luxe kennen, zoals bijvoorbeeld een tuin. Wat ook meespeelt: ouderen willen in veel gevallen binnen hun eigen wijk verhuizen.

Hoewel het scheefwonen op basis van inkomen in Haarlem beperkt is, wil Nieuwenburg zich ook daar op richten. “Daar vragen het coalitieakkoord en de recente motie om. Dus ik kom daarover met voorstellen.” Nieuwenburg tekent daarbij aan dat de wettelijke mogelijkheden tot ingrijpen vooralsnog beperkt zijn.

Het genoemde rapport geldt als basis voor de nota Woonvisie van de gemeente die komend voorjaar moet verschijnen.

2 reacties op Haarlems Dagblad: Scheve blikken op wooncijfers

  1. Alwin 3 december 2010 at 11:50 #

    Geinig, zo’n twittergesprek in de krant. Was dat niet de krant die twitter ooit maar niets vond?

  2. L. G. 4 december 2010 at 16:51 #

    En jij gelooft de gemeente en de woningcorporaties Richard? Wat een teleurstelling. :-))
    “Scheef wonen” gebeurd op grotere schaal vrees ik. Eigenlijk is het zo dat het toebedelen van woningen in de jaren ’80 nog ordinaire vriendjes politiek was. Corrupt dus. En geen hond die er toen naar kraaide. Als je maar de juiste vriendjes/vriendinnetjes bij die club. En zo is het “scheef wonen” eigenlijk begonnen. Maar dat is een ander lang verhaal.

Geef een reactie