Meer

PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’

De PvdA wil dat er meer betaalbare studentenkamers beschikbaar komen in Haarlem. Dat staat in het vandaag door mij gepresenteerde manifest ‘Studenten Onder Dak’. Daarin doe ik vijf voorstellen om het aanbod van betaalbare kamers te vergroten. Aanleiding hiervoor zijn recente cijfers van onderzoeksbureau Choice, die in november zullen worden opgenomen in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat Haarlemse studentenkamers na Amsterdam de duurste van Nederland zijn (zie een eerdere log).

Studentenkamer

 

De PvdA wil dat het aanbod aan studentenkamers wordt vergroot, zodat de schaarste afneemt en dus de prijs daalt. Dat moet onder meer gebeuren door de doorstroming te bevorderen. Vaak worden voor studenten bedoelde kamers bewoond door al afgestudeerden. Zij kunnen geen andere woning vinden, en blijven dus noodgedwongen in hun kamer wonen. Wij willen dat studenten bij het begin van hun studie worden gestimuleerd om zich in te schrijven bij Woonservice, zodat ze na afloop van hun studie voldoende zoekduur hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een woning. Bovendien willen wij dat de gemeente onderzoekt of er zogenaamde campuscontracten kunnen worden ingevoerd, waarbij studentenkamers worden verhuurd voor de studietijd, en de huur na afronding van de studie wordt opgezegd. De PvdA zal bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad begin november een motie indienen, waarin het College van B&W wordt gevraagd deze maatregelen in te voeren.

Daarnaast wil de PvdA dat er extra studentenwoningen bij komen. Dat moet onder andere gebeuren in een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Zo’n campus met studentenkamers, starterswoningen en ruimte voor kleine bedrijfjes staat al langer in de plannen, maar het College van B&W moet er volgens de PvdA meer vaart achter zetten. Daarnaast wil de PvdA onderzoeken hoe er meer tijdelijke studentenkamers kunnen worden gecreëerd, bijvoorbeeld in slooppanden of in containerwoningen. En particulieren moeten worden gestimuleerd om kamers te verhuren, onder meer door bureaucratische regels waar zij mee te maken krijgen af te schaffen. Tenslotte wil de PvdA dat er huursubsidie wordt gegeven voor onzelfstandige woonruimten, dus woningen zonder eigen badkamer en toilet of zonder eigen opgang. Daarmee worden meer kamers voor studenten betaalbaar. De gemeente zou daar bij het Rijk op moeten aandringen.

Bekijk hier het complete manifest ‘Studenten Onder Dak’ als pdf-document. Om pdf-documenten te lezen heb je Acrobat Reader nodig. Meestal zit dat standaard op je computer, anders kun je het hier gratis downloaden.

Manifest Studenten Onder Dak

2 reacties op PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’

  1. Michael van der Veer 20 oktober 2007 at 12:44 #

    Jullie plan ziet er goed doordacht uit. Ik hoop dat het wat extra en vooral wat goedkopere kamers oplevert, want het is echt hopeloos in Haarlem. Bij het kamerbureau zijn wel kamers, maar die zijn vaak onbetaalbaar of ergens in Schalkwijk of zo. Geen student wil daar wonen.

    Houd bij de plannen aub ook rekening met studenten die niet in Haarlem studeren, maar aan een universiteit in Amsterdam of Leiden. Want dat zijn er ook een hoop in Haarlem. Zelf studeer ik aan de VU Amsterdam.

  2. Jeroen Fritz 20 oktober 2007 at 13:00 #

    De meeste plannen zijn niet alleen voor studenten van INHOLLAND, maar voor alle studenten die in Haarlem wonen. Zo willen we betere doorstroming uit studentenkamers nadat men is afgestudeerd, willen we tijdelijke studentenkamers creëren in bijvoorbeeld leegstaande kantoren of containers en willen we particuliere kamerverhuur stimuleren. Daar profiteren alle studenten van. Alleen de campus is misschien vooral voor INHOLLAND-studenten, hoewel daar natuurlijk eventueel ook studentenwoningen voor andere studenten gebouwd zouden kunnen worden.