Meer

De Haarlemmer: PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

Weekblad De Haarlemmer schrijft donderdag 9 december over mijn schriftelijke raadsvragen over antikraak en het meldpunt dat wij daarvoor in het leven hebben geroepen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hier lezen.

De Haarlemmer, 9 december 2010:

Meldpunt voor Haarlemse bewoners
PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

HAARLEM - De PvdA wil dat er gemeentelijke regels komen waar bruikleencontracten voor antikraak in Haarlem aan moeten voldoen. Op die manier moeten de rechten en plichten van mensen die antikraak wonen beter worden gegarandeerd. Dat stelt PvdA-raadslid Jeroen Fritz, die hierover schriftelijke raadsvragen heeft gesteld aan het Haarlemse college van b&w. Daarnaast is de PvdA een meldpunt gestart waar Haarlemmers hun positieve en negatieve ervaringen met antikraak kwijt kunnen.

Landelijk is de discussie over antikraak het afgelopen jaar flink opgelaaid, onder meer naar aanleiding van de documentaire ‘Leegstand zonder Zorgen’ van Abel Heijkamp over misstanden bij antikraak. De Bond Precaire Woonvormen, die antikrakers vertegenwoordigt, onderzocht veel voorkomende contracten van grote antikraakbureaus. In de gebruikte contracten staan ruim 50 onredelijke bedingen die volgens de bond in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind.

PvdA-raadslid Jeroen Fritz: “De PvdA is groot voorstander van tijdelijke bewoning van leegstaande panden, maar het moet wel op een nette manier worden geregeld. Het is logisch dat er bij antikraak andere regels gelden dan bij gewone huur, bijvoorbeeld omdat het contract op korte termijn opgezegd moet kunnen worden. Maar het mag niet zo zijn dat de bewoner daarnaast ook nog eens tal van andere rechten wordt ontnomen. Veel voorkomende bepalingen in bruikleenovereenkomsten gaan echt veel te ver.”

Veel van de onderzochte antikraakbureaus zijn ook in Haarlem actief. De PvdA wil daarom van de gemeente weten of dergelijke contracten ook bij antikraak in Haarlem worden gebruikt. Volgens de PvdA kan de gemeente verschillende dingen doen om de situatie te verbeteren. Fritz: “Wij willen dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Daarnaast kan de gemeente op basis van de nieuwe Wet kraken en leegstand een vergunningstelsel invoeren voor antikraakbureaus, waarbij alleen bureaus die zich aan de gemeentelijke regels houden worden toegelaten tot de Haarlemse woningmarkt. De gemeente Amsterdam is dit al van plan, wij vragen het Haarlemse stadsbestuur dit voorbeeld te volgen.”

Meldpunt

Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem in Haarlem is de PvdA een meldpunt gestart. De PvdA roept Haarlemmers die (positieve en negatieve) ervaringen hebben met antikraak op deze te mailen naar pvda.antikraak@gmail.com. De PvdA zal vertrouwelijk omgaan met alle reacties, indien gewenst mag er ook anoniem worden gemaild. Ook kunnen mensen langskomen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur van de PvdA, elke maandag tussen 19:30 en 20:00 uur in het stadhuis. Meer informatie over het meldpunt is te vinden op www.haarlem.pvda.nl.

Nog geen reacties.

Geef een reactie