Meer

Sociale woningbouw in zuidstrook Slachthuisbuurt

Het Haarlems Dagblad schrijft 15 december over een discussie in de raadscommissie Ontwikkeling twee weken geleden over de zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Daar werd onder meer de afspraak uit het verleden om in dit gebied 85 tot 100 procent sociale huurwoningen te bouwen door sommige fracties ter discussie gesteld.

Er zijn drie redenen waarom in het verleden is gekozen voor dit hoge percentage sociale woningbouw in dit project. De belangrijkste reden is dat het gaat om nieuwbouw van bestaande sociale huurwoningen. Aan bewoners is beloofd dat zij na nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning. Daarnaast speelt mee dat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat 30 procent van alle nieuwbouwwoningen in de stad zal bestaan uit sociale woningbouw. Daar is dit project heel belangrijk voor. Tenslotte wordt aan de overkant van de Schipholweg het project 023 gerealiseerd, waar vrijwel geen sociale huurwoningen worden gebouwd.

Natuurlijk valt er met de PvdA best te praten over aanpassingen van de plannen om daarmee de realiseerbaarheid in economisch lastige tijden te vergroten. Maar wij willen de belofte aan de bewoners nakomen dat zij na de nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning in deze buurt. Wij willen deze mensen niet in de steek laten, belofte maakt schuld. Ook houden wij vast aan de afspraak van 30 procent sociale woningbouw in de hele stad. Daarom blijven wij voorstander van een hoog percentage sociale woningbouw in dit project. Als daarvan wordt afgeweken moet het College van B&W eerst maar eens met een plan komen hoe dit in de buurt wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld op 023 of bij het slachthuis. Dat lijkt mij niet erg kansrijk.

Overigens is de besluitvorming over het bestemmingsplan Slachthuisbuurt-Zuid in de gemeenteraad om een andere reden uitgesteld tot januari. De gemeente is in gesprek over herinrichting van het slachthuisterrein en het zou zo kunnen zijn dat dit ook invloed heeft op de zuidstrook. Daarom is besluitvorming over het bestemmingsplan een maand uitgesteld.

Je kunt het artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen.

Haarlems Dagblad, 15 december 2010:

Onverwachte kansen voor het behoud van groen op hoek Schipholweg / Prins Bernhardlaan
‘Alleen maar goedkope huizen in Zuidstrook? Waarom?’

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Luttele weken voor de sloopkogel door de eerste flats van de Hannie Schaftstraat gaat, rijst opnieuw de vraag: wat moet er eigenlijk voor terugkomen? Volgens keiharde afspraken tussen gemeente en woningcorporaties moet negentig procent van de daar nieuw te bouwen woningen in de sociale huurklasse zitten. Maar is dat eigenlijk wenselijk? En hoe hard is die afspraak?

Niets zo veranderlijk als plannenmakerij, zeker als die gaat over de inrichting van een stukje Haarlem. Morgen moet na jaren van beraad, overleg en het sluiten van delicate compromissen de gemeenteraad eindelijk het finale oordeel geven over de Zuidstrook Slachthuisbuurt. Te elfder ure staat de uitkomst van alle beraad echter danig ter discussie.

“Ik heb een vraagje…”, klonk het bijna bescheiden uit de mond van VVD’er Wybren Haga tijdens de raadscommissie Ontwikkeling. Hij zit nog niet zo lang in de gemeenteraad, erkende hij, dus misschien was het wel een beetje een domme vraag. Maar toch: “Waarom moet daar eigenlijk zoveel sociale woningbouw komen?”

PvdA’er Jeroen Fritz was eerst met stomheid geslagen en probeerde Haga toen zo goed als mogelijk bij te praten over de hele geschiedenis van het project en de keiharde noodzaak van het hoge percentage sociale woningbouw. De leden van de SP zagen de bui toen al hangen en zakten ietwat moedeloos weg in hun stoel. Haga keek Fritz geboeid aan, en raakte geen moment overtuigd.

“Waarom?”

Allengs kreeg Haga steun. Van grootste coalitiegenoot D66, van – zij het aarzelend – GroenLinks en het CDA. Waarom eigenlijk niet wat duurdere huizen op deze plek? Zo’n gekke vraag was dat toch niet?

De reden ligt inderdaad in het verleden besloten. Sinds jaar en dag houdt de gemeente vast aan de stelregel dat dertig procent van de nieuw te bouwen huizen in de sociale prijsklasse moet vallen. Probleem is dat dit op heel veel plekken in Haarlem niet haalbaar blijkt, omdat er voor een (commerciële) projectontwikkelaar met sociale woningbouw domweg te weinig te verdienen valt. Om over de hele stad gemeten toch de beoogde dertig procent te halen is een bijna volledige ‘sociale’ strook langs de Schipholweg in de Slachthuisbuurt nodig.

Daar komt bij: de huidige flats bestaan ook uit goedkope woningen, en – zo is de gedachte – de huidige bewoners willen na nieuwbouw vast terugkeren naar hun oude buurtje in een voor hen betaalbare woning.

Nieuwe gemeenteraadsleden blijken maar weinig op te hebben met oude afspraken en redenaties: ‘Is dat wel zo? En zo ja: is het wenselijk’ – is het adagium. En dat geldt niet alleen voor nieuwe raadsleden. Ook wethouder Ewout Cassee (Ruimtelijke Ordening, D66) zegt openlijk moeite te hebben met de afspraak. “Er ligt een afspraak”, zegt hij, “maar ik zou geen probleem hebben met meer duurdere woningen. Ik vind dat er in het huidige plan te veel sociale woningen zitten.”

Openbreken

Valt de afspraak dan misschien nog open te breken? Daar lijkt het wel op. Projectmanager Ernst Damen van Elan Wonen laat namens de gezamenlijke woningbouwcorporaties al opzichtig doorschemeren dat er ook wat hen betreft wel wat meer dure huizen aan de rand van de Slachthuisbuurt mogen komen. Ook zij kijken naar de kassa.

Misschien nog wel belangrijker: ook de wijkraad zegt helemaal niet zo blij te zijn met een nieuwe zuidstrook met nagenoeg alleen goedkope huizen. In de woorden van wijkraadslid Herman Wijkhuisen “De buurt kan wel wat variëteit gebruiken. Voor je weet zitte we over tien jaar met dezelfde problemen in de Hannie Schaftstraat als nu.” De angst voor nieuwe verpaupering zit er, kortom, in bij de wijk.

Parkje

Duurdere woningen zouden lucht kunnen geven aan een ander probleem waar de buurt tegenaan hikt: de bebouwing van het huidige parkje op de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan. Daar zouden, in het ‘ergste’ geval, kantoren moeten komen en in het ‘minst erge’ geval huizen. De bebouwing is in de huidige plannen nodig om de financiering van het hele project rond te breien. Geplande opbrengst: 1 miljoen euro.

De gemeenteraad is een aantal jaar geleden met tegenzin akkoord gegaan met deze bebouwing – als een noodzakelijk kwaad. Behalve de bewoners van de Slachthuisbuurt zijn ook de bespelers van het Slachthuis (Slachtlijn BV) en het ICT centrum aan de Gouwwetering (Veduta Vastgoed) fel gekant tegen de bebouwing van het hoekkavel. Dus wie weet.

Eén reactie op Sociale woningbouw in zuidstrook Slachthuisbuurt

  1. Ineke 17 december 2010 at 13:13 #

    Van rechtse partijen als VVD, CDA en D66 snap ik het wel, maar hoe kan Groen Links nou pleiten voor minder sociale woningen?

Geef een reactie