Meer

Haarlems Weekblad: “Meer goedkope kamers nodig”

Woensdag 24 oktober schreef het Haarlems Weekblad over het vorige week door mij gepresenteerde manifest over betaalbare studentenhuisvesting (zie een eerdere log). Je kunt dit artikel uit het Haarlems Weekblad hier lezen.

Haarlems Weekblad, 24 oktober 2007:

“Meer goedkope kamers nodig”
Haarlemse studentenkamers na Amsterdam duurste van Nederland

HAARLEM – De PvdA wil dat er meer betaalbare studentenkamers beschikbaar komen in Haarlem. Dat schrijft PvdA-raadslid Jeroen Fritz in het manifest ‘Studenten Onder Dak’. Hierin presenteert de PvdA vijf voorstellen om het aanbod van betaalbare kamers te vergroten. Aanleiding hiervoor zijn recente cijfers van onderzoeksbureau Choice, die in november zullen worden opgenomen in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat Haarlemse studentenkamers na Amsterdam de duurste van Nederland zijn.

De gemiddelde maandelijkse huurprijs van studentenkamers is in Haarlem 349 euro. Dat is bijna vijftig euro duurder dan het landelijk gemiddelde (304 euro) en 130 euro duurder dan de goedkoopste studentenstad Enschede. Alleen in Amsterdam zijn kamers duurder (366 euro). Ook wat betreft de gemiddelde huur per vierkante meter behoort Haarlem tot de duurste studentensteden. Haarlemse studenten oordelen in het onderzoek dan ook negatief over het kameraanbod in onze stad. Voor de beschikbaarheid van kamers scoort Haarlem met een 5,87 nog gemiddeld, maar met name over de betaalbaarheid van de kamers zijn studenten uiterst ontevreden. Met een 5,07 scoort Haarlem daar fors slechter dan het landelijk gemiddelde (5,59).

De PvdA wil dat het aanbod aan studentenkamers wordt vergroot, zodat de schaarste afneemt en dus de prijs daalt. Dat moet onder meer gebeuren door de doorstroming te bevorderen. Vaak worden voor studenten bedoelde kamers bewoond door al afgestudeerden. Zij kunnen geen andere woning vinden, en blijven dus noodgedwongen in hun kamer wonen. Fritz: “Wij willen dat studenten bij het begin van hun studie worden gestimuleerd om zich in te schrijven bij Woonservice, zodat ze na afloop van hun studie voldoende zoekduur hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een woning. Bovendien willen wij dat de gemeente onderzoekt of er zogenaamde campuscontracten kunnen worden ingevoerd, waarbij studentenkamers worden verhuurd voor de studietijd, en de huur na afronding van de studie wordt opgezegd”. De PvdA zal bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad begin november een motie indienen, waarin het College van B&W wordt gevraagd deze maatregelen in te voeren.

Daarnaast wil de PvdA dat er extra studentenwoningen bij komen. Dat moet onder andere gebeuren in een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Zo’n campus met studentenkamers, starterswoningen en ruimte voor kleine bedrijfjes staat al langer in de plannen, maar het College van B&W moet er volgens de PvdA meer vaart achter zetten. Daarnaast wil de PvdA onderzoeken hoe er meer tijdelijke studentenkamers kunnen worden gecreëerd, bijvoorbeeld in slooppanden of in containerwoningen. En particulieren moeten worden gestimuleerd om kamers te verhuren, onder meer door bureaucratische regels waar zij mee te maken krijgen af te schaffen. Tenslotte wil de PvdA dat er huursubsidie wordt gegeven voor onzelfstandige woonruimten, dus woningen zonder eigen badkamer en toilet of zonder eigen opgang. Daarmee worden meer kamers voor studenten betaalbaar. De gemeente zou daar bij het Rijk op moeten aandringen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie