Meer

Gebiedsvisie Oostradiaal

Er zijn de afgelopen jaren weinig plannen in de gemeenteraad besproken waar ik zo enthousiast over ben als de gebiedsvisie Oostradiaal. Deze gebiedsvisie werd donderdag 6 januari besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. Daar bleek ik niet alleen te staan in mijn enthousiasme: ook insprekers en andere fracties kwamen met veel complimenten en positieve reacties op deze visie, waarin de plannen voor de oostelijke entree van de stad staan.

De Oostradiaal is de oostelijke toegang tot Haarlem, langs het spoor naar Amsterdam. In het gebied liggen onder meer station Haarlem-Spaarnwoude, de Veerplas en de Amsterdamsevaart. Onder leiding van architect Thijs Asselbergs is hier het afgelopen jaar een gebiedsvisie voor gemaakt. Dat gebeurde in nauw overleg met bewoners en andere betrokkenen. Een mooi voorbeeld van hoe participatie hoort te gaan. Ook wij als raadsleden werden tijdens het proces verschillende keren om onze mening gevraagd (zie o.a. hier en hier), en veel van de daarbij genoemde wensen en ideeën zijn terug te vinden in de gebiedsvisie.

Als PvdA-fractie hebben wij bij het begin van het proces drie wensen op tafel gelegd (zie een eerdere blog): station Haarlem-Spaarnwoude moet meer onderdeel gaan uitmaken van de stad, de groene rand om de stad moet groen blijven (dus geen woningbouw aan de Veerplas) en er moet water terugkomen in de oude trektvaart, de Amsterdamsevaart. Al deze wensen zijn verwerkt in de gebiedsvisie. Daarnaast zitten er verschillende andere goede voorstellen in de visie. Zo wordt een Prins Bernardlaan doorgetrokken onder het spoor. Daardoor wordt het mogelijk de Amsterdamsevaart echt autoluw te maken en ook te versmallen. Er komen twee parken in het gebied: het Vaartpark rond de Joodse begraafplaats en het Liedepark in de groene zoom om de stad. Ook passen de plannen binnen de doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te maken in 2030.

Eén punt van zorg heeft de PvdA nog wel: hoe zorgen we dat al deze mooie plannen ook echt worden uitgevoerd. Verschillende onderdelen van de visie waar bewoners en wij heel enthousiast over zijn kosten veel geld. Voorkomen moet worden dat alleen de winstgevende delen van het plan worden uitgevoerd, en juist deze onderdelen blijven liggen. Daar zullen we de komende jaren scherp op moeten letten.

De gebiedsvisie wordt donderdag 20 januari vastgesteld in de gemeenteraad.

Eén reactie op Gebiedsvisie Oostradiaal

  1. Yvonne 12 januari 2011 at 13:30 #

    Ik vind vooral het idee om doorgaand verkeer te weren van de Amsterdamsevaart en daar water terug te brengen heel erg goed. Ik merk dat heel veel mensen daar ook enthousiast over zijn. Ik hoop dat de gemeenteraad dit voorstel intact houdt.

Geef een reactie