Meer

Vernieuwend participeren over gebiedsvisies in Noord

Vorige week schreef ik over de gebiedsvisie Oostradiaal, die inmiddels af is en komende week ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad (zie een eerdere blog). Twee andere gebiedsvisies, beide in Haarlem-Noord, zijn nog in een veel vroeger stadium. Op dit moment wordt een start gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisies voor de Kleverlaanzone (o.a. stadskweektuin) en het Schoterbos (waaronder ook het Noordersportpark en het voormalige stadion van HFC Haarlem valt).

De gemeente stelt de komende jaren een groot aantal gebiedsvisies vast, waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente in een bepaald gebied de komende jaren wil toestaan. De gebiedsvisie vult het gat tussen het abstracte Structuurplan en de gedetailleerde bestemmingsplannen. Dit is een relatief nieuw instrument in Haarlem. Toen de gemeenteraad in december 2009 besloot met gebiedsvisies te gaan werken diende ik samen met D66, GroenLinks, SP en CDA de motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’ in. Daarin vroegen wij bewoners in een vroeg stadium actief te betrekken bij het opstellen van de gebiedsvisies en bij enkele gebiedsvisies gebruik te maken van vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet.

De twee gebiedsvisies die nu in Haarlem-Noord worden gemaakt zijn goede voorbeelden van wat ik in gedachte had toen ik deze motie indiende. Bij de gebiedsvisie Schoterbos zal gewerkt worden met een ideeënbijeenkomst vooraf en daarna ontwerpateliers. Bij de gebiedsvisie Kleverlaanzone gaat de participatie vooral via internet. In een Youtubefilmpje roept wethouder Ewout Cassee bewoners op om via een speciale website ideeën aan te leveren. Hier voeren verschillende mensen zelfs actief campagne in de buurt om steun te krijgen voor hun idee. Twee vernieuwende manieren van participeren, waarbij bewoners en andere betrokkenen al meteen vanaf het begin van het proces actief kunnen meedenken.

Dinsdag 11 januari was ik aanwezig bij de startbijeenkomst voor de gebiedsvisie Schoterbos (zie foto). Tijdens deze avond konden bewoners al hun ideeën over het park, voorzieningen, sportvelden, duurzaamheid en verkeer meegeven aan de opstellers van de gebiedsvisie. De opkomst was enorm, eigenlijk veel te groot voor het zaaltje bij Stayokay dat de gemeente had gehuurd. Je merkte dat sommige bewoners in het begin nog wat wantrouwend waren over deze nieuwe werkwijze (“er ligt vast al ergens een kant en klaar plan”), maar al snel kwamen er veel enthousiaste ideeën over hoe het park verbeterd kan worden en welke voorzieningen er toegevoegd zouden moeten worden. Komende maanden zullen deze ideeën worden verwerkt en zal er in ontwerpateliers verder worden gesproken over de verschillende mogelijkheden.

3 reacties op Vernieuwend participeren over gebiedsvisies in Noord

  1. Yvonne 12 januari 2011 at 13:26 #

    Het is een hele goede zaak dat de gemeente meer gebruik gaat maken van internet om burgers om hun mening te vragen. Haarlem liep daarin altijd ver achter, dus een flinke inhaalrace is op zijn plaats.

  2. Marielle 12 januari 2011 at 13:55 #

    Goed initiatief. Helaas kon ik niet aanwezig zijn.. Hoop dat ik wel de kans krijg bij de ontwerpateliers aan te schuiven. Kunnen jullie wel al iets zeggen over de randvoorwaarden? Bijvoorbeeld rood voor groen? Of zijn daar gemeentelijke middelen voor? En moeten er functies weg of is dat nog onbekend? Succes!

  3. Jeroen Fritz 12 januari 2011 at 16:03 #

    @Marielle: als raad hebben wij ook nog niets gehoord over de precieze plannen, deze bijeenkomst was echt bedoeld als startpunt, er ligt nog geen plan. Wel is duidelijk dat dit gebied vooral een groen karakter houdt. Het stadion zal waarschijnlijk verdwijnen, en de vraag is wat je met dat gebied kunt doen (of door verplaatsing van functies daarheen met andere delen van het gebied).

Geef een reactie