Meer

Debat over monumenten

Afgelopen woensdag organiseerde de PvdA een debatavond over monumenten. Dit gebeurde naar aanleiding van een bij de gemeenteraad aangemeld burgerinitiatief, dat vraagt om uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. We organiseerden dit debat samen met de indieners van het burgerinitiatief. Namens de PvdA was ik bij de organisatie betrokken.

Het debat, dat plaats vond in de monumentale Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat, werd goed bezocht. Ruim honderd mensen gingen met elkaar en met een panel van deskundigen in discussie over het Haarlemse monumentenbeleid. Het forum bestond uit Luigi Prins (projectontwikkelaar), Johannes van der Weiden (historische vereniging Haerlem), Jan Nieuwenburg (wethouder monumenten), Aad Oxenaar (voorzitter Welstand- en Monumenten Commissie) en Martien van Goor (architect, betrokken bij verschillende restauratieprojecten). Er werd gediscussieerd over de wenselijkheid van uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten, de noodzaak van een afdeling monumentenzorg binnen de gemeente en de bescherming van gebouwen van na de oorlog.

Het feit dat de PvdA samen met verschillende monumentenorganisaties dit debat organiseerde zegt wel iets over de veranderde houding van onze partij tegenover monumenten. In het verleden stonden politiek en monumentenorganisaties vaker tegenover elkaar dan dat zij samen iets organiseerden. Ook de PvdA heeft in het verleden te weinig aandacht aan behoud van waardevolle panden besteed. Natuurlijk was ook tijdens dit debat niet iedereen het volledig met ons eens, maar het was een interessante en levendige discussie, waarin wederzijdse argumenten goed konden worden uitgewisseld. En dat is toch wat de PvdA meer moet doen: het maatschappelijk debat in de stad organiseren en oppakken. Wat betreft de monumenten is dat in ieder geval goed gelukt.

Nog geen reacties.

Geef een reactie