Meer

Haarlems Dagblad: Afhaken van MZK wekt alom woede

Dinsdag 18 januari kondigde de Raad van Toezicht van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland tot verbazing van velen opeens aan te willen stoppen met de fusie met de Volksuniversiteit en h’Art tot één Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT). Donderdag 20 januari schrijft het Haarlems Dagblad over de reacties vanuit de politiek hierop. Ook ik kom aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 20 januari 2011:

Afhaken van MZK wekt alom woede

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Verbazing en hier en daar openlijke ergernis. Het eenzijdige besluit van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) om de voorgenomen fusie met de Volksuniversiteit en cultuurcentrum h’Art niet meer door te laten gaan, is op zijn zachtst gezegd niet in goede aarde gevallen bij het stadsbestuur en de gemeentepolitiek.

“Ik ben hier wel boos over ja”, zegt wethouder cultuur en financiën Pieter Heiliegers (VVD). “Het komt voor mij ook als een volstrekte verrassing.” De wethouder is niet van plan het fusie-idee nu zomaar, zonder slag of stoot te laten varen. “Het gaat volgens mijn inschatting voor een belangrijk deel om onenigheid tussen de clubs onderling. Ik ga mijn best doen idereen weer om de tafel te krijgen, zodat we verder kunnen. De gemeente heeft de fusie altijd van harte ondersteund en gefaciliteerd, en wij gaan dar mee door, onder meer voor het vinden van een centrale locatie.”

Om praktische redenen zullen de betrokken partijen echter niet heel snel om de tafel komen. Hoofdrolspeler Dick Winnubst, die als voorzitter van de Raad van Toezicht van het MZK het initiatief nam om de stekker uit de fusie te trekken, gaat vandaag op vakantie. Heiliegers: “Tja…”

Winnubst geeft drie redenen om de fusie stop te zetten: het ontbreken van zicht op een nieuw, gezamenlijk onderkomen voor de fusiepartners, een extra bezuiniging die de gemeente heeft aangekondigd, en gebrek aan vertrouwen in een goede afloop.

“Ik vind het moment nogal ongelukkig gekozen”, zegt PvdA-raadslid Jeroen Fritz. “We hebben als coalitiepartijen juist deze week besloten de voorgenomen bezuiniging goeddeels te schrappen. Het huisvestingsprobleem onderkent iedereen, daar zijn we druk mee bezig.” Fritz is er van overtuigd dat de fusie er moet komen. “De huidige situatie waarin de drie clubs zich bevinden biedt voor niemand perspectief. Ik snap deze stap van het MZK niet. Is het om een discussie los te maken? Onnodig. Die discussie was er al.”

“Onvoorstelbaar”, stelt fractievoorzitter Louise van Zetten van D66. “Dit heeft veel weg van chantage. Mij ontgaat wat de Raad van Toezicht van het MZK hier nu mee denkt te bereiken.”

Gisteren reageerden de beoogde fusiepartners V0lksuniversiteit en h’Art al vernietigend op het eenzijdige afhaken van het MZK.

Nog geen reacties.

Geef een reactie