Meer

Burgerinitiatief monumenten

Nadat de PvdA een dag eerder al een debatavond over monumenten had georganiseerd (zie een eerdere log), behandelde de raadscommissie Ontwikkeling gisteren het door Marianne Rietvink ingediende burgerinitiatief over monumenten. Burgers kunnen wanneer ze voldoende handtekeningen verzamelen via een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dit burgerinitiatief stelt voor om het aantal gemeentelijke monumenten in Haarlem fors uit te breiden. Namens de PvdA heb ik bij behandeling in de commissie aangegeven dat wij het voor een groot deel eens zijn met de in het burgerinitiatief gedane voorstellen.

MonumentenschildjeDe PvdA wil de stad niet op slot doen, er moet gewoond en gewerkt kunnen worden. Soms is daarvoor sloop of forse renovatie van panden noodzakelijk. Maar waardevolle gebouwen moeten wel beter beschermd kunnen worden dan nu het geval is. Er moet tenminste een politieke discussie mogelijk zijn over eventuele veranderingen aan dit soort gebouwen. Door waardevolle gebouwen de status van gemeentelijk monument te geven wordt dat mogelijk.

Haarlem heeft veel rijksmonumenten, maar veel minder gemeentelijke monumenten dan vergelijkbare gemeenten. De PvdA wil dat het aantal gemeentelijke monumenten fors wordt uitgebreid. Er ligt een concept-lijst met daarop ruim 600 kandidaat-monumenten. Deze lijst moet worden geactualiseerd en daarna gefaseerd worden vastgesteld. Wat de PvdA betreft beginnen we daarbij eerst met de gebouwen waarvan de eigenaren het eens zijn met een monumentenstatus. Die kunnen snel bescherming krijgen. Voor de overige panden moet er in overleg met de eigenaren op de wat langere termijn een monumentenstatus komen.

Om te voorkomen dat panden die op de lijst staan in de tussentijd worden gesloopt wil de PvdA dat er een spoedprocedure komt waarbij met sloop bedreigde panden binnen enkele dagen tijdelijk beschermd kunnen worden. In Amsterdam hebben ze al zo’n spoedprocedure, waardoor waardevolle panden die nog geen gemeentelijk monument zijn wel enige bescherming kunnen krijgen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie