Meer

Stadskrant: Standpunt Waarderhaven

In de rubriek ‘Standpunt’ laat de Stadskrant elke week twee raadsleden aan het woord over een actueel onderwerp dat op de agenda staat van de gemeenteraad. Donderdag 27 januari ben ik aan de beurt samen met Inge Crul (schaduwraadslid van de Actiepartij). Wij geven onze mening over het Definitief Ontwerp Waarderhaven, dat donderdag 27 januari wordt besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. Je kunt het artikel hier lezen. Lees hier mijn eerdere blogs over de Waarderhaven.

Stadskrant, 27 januari 2011:

Standpunt Waarderhaven

Inge Crul, Actiepartij

“Actiepartij is tevreden dat er eindelijk een financieel goed onderbouwd plan is voor een (brand)veilige inrichting van de Waarderhaven. Dankzij intensief overleg met de bewoners en een open communicatie wordt het plan breed gedragen.

De komende tijd wordt er nog wel een stevig beroep gedaan op inschikkelijkheid van de omwonenden. De hele omgeving gaat op de schop. De grond wordt gesaneerd, er wordt gebaggerd, beschoeiingen, steigers en allerlei voorzieningen worden vernieuwd, tuinen worden herverkaveld en het gebruik van grond en opstallen wordt geregeld. Dat laatste is een heikel punt. De indeling van de openbare ruimte van de haven en de inspraak daarop horen tot de publieke taak van de gemeente. Maar gaat het over de plekken voor schuren en garages, dan komt het aan op afspraken tussen de gemeente als grondeigenaar en de bewoners.

In de inspraakronde over het voorlopig ontwerp was daarover veel onbegrip. Het is niet niks als je complete woonomgeving verandert: je boot wordt verplaatst, je tuin gaat op de schop en er moet ook nog eens een nieuwe, soms kleinere, schuur of garage komen met alle kosten van dien. Actiepartij hoopt dat de gemeente hierin ruimhartig zal zijn voor de arkbewoners en zich houdt aan de belofte om niet aan het werk te gaan, voordat alle afspraken schriftelijk
zijn vastgelegd.”

Jeroen Fritz, PvdA

“De vorige raadsperiode heb ik namens de PvdA de brandonveiligheid in de Waarderhaven op de politieke agenda gezet. Er liggen in deze haven 55 woonschepen die zo dicht op elkaar liggen, dat brand snel kan overslaan. Een onveilige situatie, die snel moet worden aangepakt.

De PvdA kreeg hiervoor de steun van een meerderheid van de raad. Er is samen met de bewoners een plan gemaakt om de haven veiliger te maken. De haven wordt verder uitgegraven, zodat er meer ruimte ontstaat. De woonschepen zullen in clusters van twee worden gelegd, met tussen de clusters vijf meter tussenruimte. Aanvankelijk was het de bedoeling de schepen in grotere clusters te leggen, maar dat stuitte op terechte bezwaren van bewoners. Zij zouden dan aan beide zijden van de boot ingrijpende brandwerende maatregelen moeten nemen, waardoor er bijvoorbeeld geen ramen meer open zouden kunnen. Dat zou de leefbaarheid ernstig schaden. De bewoners kwamen daarom zelf met deze oplossing, die door de gemeente is overgenomen.

Deze week bespreken we in de raadscommissie het definitief ontwerp. Daarin worden naast de brandveiligheid nog een aantal zaken geregeld, zoals infrastructuur, bodemsanering en herverkaveling van tuintjes. De PvdA steunt dit definitief ontwerp, zodat de Waarderhaven eindelijk een echte veilige haven wordt.”

Eén reactie op Stadskrant: Standpunt Waarderhaven

 1. Mark 19 oktober 2011 at 16:13 #

  Beste Heer Fritz en mevrouw Crul,

  Met aandacht heb ik dit artikel gelezen.
  Nu zitten we in Oktober 2011 en tot op heden nog geen concrete vooruitgang in het plan. De laatste post die ik heb ontvangen als haven bewoner is het groenplan. Een week later krijg je een recteficatie over het groenplan, boompje a) de beuk is nu boompje b) de eik geworden, ik noem maar wat. Daar zit je toch niet direct op te wachten?
  Maar een ingediend bezwaar over mijn garage of het uitkopen van de vele huurboten,of het willen hebben van een andere ligplaats, dat doet dan niet terzake.
  Ook de contactpersoon rondom het project Gerben Korten reageert niet op mijn mail. Kortom het is triest dat dit plan zo door de gemeenteraad is aangenomen. Ingediende bezwaren door bewoners zijn naar de prullenbak verwezen.
  Op deze manier werkt het toch niet! Laat men zich richten op de bewoners die een ark als eerste woning hebben en niet de woonarkmelkers. En een vertegenwoordiger van het plan als ondergetekende Dhr Gerben, moet gewoon reageren op gestelde vragen,dat is zijn taak betaald uit de gemeentelijke inkomsten. Nu zitten wij allemaal te wchten op concrete plannen. Moet ik nu wel mijn steigerplanken vervangen of? Dit is een langslepende kwestie aan het worden. Ik laat het hierbij, maar ben vooral verontwaardigd over de aangenomen plannen. Een beetje boos kun je het ook noemen.
  Groeten Mark

Geef een reactie