Meer

Motie doorstroming studentenkamers

Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de zogenaamde Algemene Beschouwingen. Vandaag is de eerste dag, waarbij alle fractievoorzitters in eerste termijn hun mening geven over de begroting en het algemene beleid van de gemeente. Hierbij hebben wij onder meer aandacht gevraagd voor de dure studentenkamers in Haarlem.

Enkele weken geleden presenteerde ik al een PvdA-manifest over studentenhuisvesting (zie een eerdere log). Hierin doen wij vijf voorstellen om meer betaalbare studentenkamers in Haarlem te creëren. Voor twee van deze voorstellen hebben wij vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd: voor de bouw van een campus en voor betere doorstroming van studentenkamers.

Over de campus hebben wij het College gevraagd hoe het hiermee staat. Wij hebben aangegeven dat wij verwachten dat er voor het einde van deze raadsperiode een begin gemaakt is met de realisatie van zo’n campus. Over de doorstroming van studentenkamers heb ik (samen met SP en CDA) een motie ingediend. Hierin verzoeken wij het College de doorstroming vanuit studentenkamers te verbeteren door te stimuleren dat studenten zich aan het begin van hun studie inschrijven bij Woonservice en door campuscontracten in te voeren, waarbij kamers voor de duur van de studie worden verhuurd. Kijk hier voor de complete tekst van de motie. De gemeenteraad stemt aanstaande donderdag over alle ingediende moties.

Motie bevorder doorstroming studentenkamers

De Gemeenteraad van Haarlem, in vergadering  bijeen op 8 november 2007;

Overwegende dat:
· Haarlem graag een goede studentenstad wil zijn;
· Het daarvoor belangrijk is dat jongeren die in Haarlem studeren of werken ook zoveel mogelijk in Haarlem kunnen komen wonen;
· Het belangrijk is dat talentvolle jongeren na hun studie voor Haarlem behouden blijven en dus in Haarlem kunnen blijven wonen;

Constaterende dat:
· De studentenkamers in Haarlem na Amsterdam de duurste van Nederland zijn;
· Veel studenten en werkende jongeren het als moeilijk ervaren om in Haarlem een betaalbare studentenkamer te vinden;
· Veel studentenkamers worden bewoond door mensen die niet meer studeren, maar die er niet in slagen een andere betaalbare woning te vinden in Haarlem, omdat zij onvoldoende zoekduur hebben opgebouwd bij Woonservice;
· Wanneer studenten zich aan het begin van hun studie zouden inschrijven bij Woonservice, zij aan het einde van hun studietijd voldoende zoekduur hebben opgebouwd om een goede kans te maken op een woning;
· Er in Haarlem nog lang niet overal wordt gewerkt met zogenaamde campuscontracten, waarbij een huurcontract van een kamer wordt aangegaan voor de duur van de studietijd en de huur enkele maanden na afronding van de studie automatisch wordt opgezegd.

Verzoekt het College van B&W:
· In overleg met het Kamerburo van Woonservice te regelen dat studenten en andere jongeren die zich inschrijven voor het Kamerburo ook automatisch worden ingeschreven bij Woonservice voor een woning na hun studie;
· In overleg met hogeschool INHOLLAND en de studentenverenigingen te bekijken hoe inschrijving bij Woonservice door jongeren verder gestimuleerd kan worden;
· In overleg met de grote verhuurders van studentenkamers in Haarlem af te spreken bij verhuur van studentenkamers zoveel mogelijk te werken met campuscontracten;
· Hierover binnen een half jaar aan de gemeenteraad te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nog geen reacties.

Geef een reactie