Meer

Begrotingsweek

Deze blog schrijf ik live vanuit de raadszaal. Deze week staat voor de gemeenteraad in het teken van de behandeling van de begroting voor 2008 tijdens de Algemene Beschouwingen. Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Stan Kaatee tijdens de eerste termijn verteld wat wij vinden van de begroting.

Eén van de belangrijkste punten van de PvdA-inbreng is de vraag om extra geld voor jongerenwerk. De PvdA wil hierin de komende jaren 100.000 euro extra per jaar investeren. Ook wil de PvdA extra geld uittrekken voor onder meer bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders, behoud van de jeugdsportpas, de programmering van de cultuurpodia, vegen van straten buiten de binnenstad en een inhaalslag op het gebied van monumenten en archeologie.

De Algemene Beschouwingen worden gedaan door de fractievoorzitter. Als overige raadsleden zijn wij vooral bezig met het onderhandelen over moties en amendementen op onze portefeuilles met andere fracties. Vooraf probeer je zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van andere fracties, zodat een motie bij uiteindelijke stemming veel kans maakt. Zelf heb ik een motie ingediend over de doorstroming van studentenkamers (zie een eerdere log). Die is mede ondertekend door SP en CDA, waardoor er op voorhand al een meerderheid voor is. Ook heb ik als woordvoerder wonen moties over monumentenbeleid van SP en VVD en een motie over starterswoningen in maatschappelijk gebonden eigendom van de VVD mede ingediend.

Lees hier meer over de inbreng van de PvdA vandaag en bekijk hier alle door ons ingediende moties en amendementen. Aanstaande woensdag reageert het College van B&W op wat er vandaag is gezegd. Donderdag vindt vervolgens de tweede termijn plaats en wordt er gestemd over alle ingediende moties en amendementen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie