Meer

Zuid-Oosterkerk: vervolg

Na de uitgebreide bespreking in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere log) sprak gisteren de gemeenteraad over de Zuid-Oosterkerk. Zoals ik eerder al schreef wordt deze kerk bedreigd met sloop. Daar valt weinig aan te doen, omdat er een sloopvergunning is afgegeven door het vorige College van B&W en deze sloopvergunning inmiddels onherroepbaar is. Wanneer de gemeente nu alsnog de vergunning zou intrekken zou dat claims van de ontwikkelaar opleveren die in de miljoenen zullen lopen.

Gisteren was het onderwerp toch door verschillende fracties op de agenda van de Raad gezet. D66 hield een interpellatie over het onderwerp en diende een motie in die het College van B&W verzoekt nog eens met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om te kijken of in overleg een deel van de kerk alsnog behouden kan worden. Hoewel de kans daarop niet erg groot is, hebben wij deze motie van D66 wel gesteund. Het is het proberen waard.

Zelf heb ik een motie van de VVD mede ingediend die besluit dat sloopvergunningen voor panden die op de concept-lijst van gemeentelijke monumenten staan altijd aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Op die manier hopen wij soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Overigens heb ik op de website van de PvdA Haarlem een uitgebreid artikel geschreven over de stand van zaken van de discussie over monumenten in de Haarlemse gemeenteraad. Hierin schrijf ik zowel over het standpunt van de PvdA over het burgerinitiatief monumenten als over de Zuid-Oosterkerk. Dit artikel kun je hier lezen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie