Meer

Vragen over misstanden antikraak beantwoord

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Het heeft even geduurd, maar vandaag ontving ik de beantwoording door het College. Zij zeggen daarin toe met corporaties afspraken te maken over het gebruik van tijdelijke verhuur in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Via internet wil men particuliere verhuurders informatie verschaffen over deze mogelijkheid. Ook wil het College in samenwerkingsverbanden als de VNG en de G32 (32 grootste gemeenten) het onderwerp aan de orde stellen om te bekijken of landelijke spelregels voor antikraak nodig en mogelijk zijn.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Volgens het College van B&W maken de Haarlemse corporaties over het algemeen geen gebruik van dit soort bruikleenovereenkomsten, maar van tijdelijke verhuur. Ook in bruikleenovereenkomsten die de gemeente zelf gebruikt komen dit soort bepalingen volgens het College niet voor.

De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Het is mooi dat de corporaties dit meestal al doen. De gemeente zelf maakt volgens de beantwoording echter incidenteel nog wel gebruik van bruikleenovereenkomsten (zonder de omstreden bepalingen).

Ik ben blij met de toezeggingen van het College dat zij tijdelijke verhuur willen stimuleren in plaats van antikraak en dat zij het onderwerp in landelijke overleggen op de agenda willen zetten. Wel zal ik de beantwoording van de vragen binnenkort nog agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik wil namelijk nog graag van de wethouder weten hoe hij de afspraken met de corporaties en andere verhuurders precies vorm wil geven. Ook wil ik hem vragen als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door geheel af te zien van bruikleenovereenkomsten en alleen nog gebruik te maken van tijdelijke verhuur.

Je kunt de beantwoording hier downloaden als PDF-bestand. De gestelde vragen vind je hier.

Nog geen reacties.

Geef een reactie