Meer

Cultuurcentrum CCVT op Nieuwe Energie?

Wat wordt de nieuwe plek voor het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT), dat ontstaat na de fusie tussen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit en h’Art? Afgelopen week heeft wethouder Pieter Heiliegers de drie mogelijke locaties die onderzocht worden openbaar gemaakt: de monumentale gebouwen van Nieuwe Energie, het huidige gebouw van de Volksuniversiteit en het voormalige postgebouw aan de Westergracht. Namens de PvdA heb ik aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben: de Nieuwe Energie.

Op cultureel bedrijventerrein Nieuwe Energie, waar onder meer al de Lichtfabriek en Nieuwe Vide zijn gehuisvest, zou het CCVT een plek kunnen krijgen in de monumentale gebouwen die nu nog leeg staan, zoals de Oerkap. Dit heeft een groot aantal voordelen. Ten eerste biedt het ruime voor een goed onderkomen voor het CCVT op een steenworp afstand van de binnenstad. Ten tweede vormt het een mogelijkheid om de monumentale gebouwen hier eindelijk eens op te knappen en een nieuwe functie te geven. En tenslotte kan hier een interessante culturele kruisbestuiving ontstaan tussen het CCVT, de Lichtfabriek, Nieuwe Vide, creatieve bedrijven en mogelijk nog andere hier onder te brengen culturele instellingen.

Het Muziekcentrum geeft in de krant aan dat haar voorkeur niet uitgaat naar de Nieuwe Energie, omdat het te ver van de binnenstad zou liggen. Dat is opmerkelijk. Tot een paar maanden geleden nog was de Nieuwe Energie in de planning voor nieuwbouw voor het CCVT, waar ook het Muziekcentrum mee heeft ingestemd. Toen het College van B&W aankondigde hier van af te willen zien (zie een eerdere blog), was dat voor het Muziekcentrum juist één van de redenen om te twijfelen over de fusie (zie een eerdere blog). Maar daarnaast klopt het argument dat de Nieuwe Energie te ver van de binnenstad zou liggen niet. Psychologisch is dat misschien zo, maar volgens Google ligt Nieuwe Energie 1,5 km fietsen van de Grote Markt, precies even ver als de Volksuniversiteit en minder ver dan de Westergracht (1,7km).

Natuurlijk zal de PvdA alleen instemmen met vestiging van het CCVT op Nieuwe Energie als ook de openbare ruimte daar op orde wordt gebracht en het terrein en de routes erheen veilig zijn. Wat dat betreft moet er nog veel gebeuren. Ook zal er natuurlijk met directie, personeel en cursisten van de drie instellingen die onderdeel gaan uitmaken van het CCVT overlegd moeten worden. Zij hebben een belangrijke stem. Maar ik denk dat dit een gouden kans, die het zeker waard is verder onderzocht te worden.

2 reacties op Cultuurcentrum CCVT op Nieuwe Energie?

  1. Patrick 7 maart 2011 at 12:19 #

    Een plek bij de Lichtfabriek zou inderdaad prachtig zijn, mits je zorgt voor het opruimen van de troep daar, veilige fietsroutes en een goede busverbinding. Als dat lukt zou het een topoplossing zijn!

  2. Lichtfabriek 28 maart 2011 at 13:45 #

    Over het plan om CCVT bij de Lichtfabriek te vestigen zijn we zeer enthousiast. Het zou een sterke impuls zijn voor de revitalisering van het nieuwe energieterrein. Wij vrezen alleen dat de projectontwikkelaar F. hier geen rol in (wil)/kan/zal spelen. Of je F. nu 19 miljoen geeft als voorschot of niet; de ontwikkelaar ontwikkelt niet. Althans niet in Haarlem. Het bedrijf zou gezond zijn, maar geld om het dak van de Lichtfabriek te repareren moeten we eerst afdwingen bij de rechter. En dan nog legt F. alle uitspraken van de rechter naast zich neer. Na het dreigende fiasco met het stadskantoor, lijkt het ons niet realistisch om te verwachten dat F. de lichtfabriek zal gaan renoveren ten behoeve van het CCVT. In die zin kunnen de 3 instellingen hun energie sparen en hoeven zij zich niet langer niet te verzetten tegen vestiging op het terrein. De projectontwikkelaar F. is er de beste garantie voor dat er niets gebeurt!

Geef een reactie