Meer

Alternatieve voorstellen bezuiniging cultuursubsidies

Donderdag 24 maart spraken de verschillende raadscommissies opnieuw over de bezuinigingen op de subsidies. Na een eerste bespreking op 17 februari (zie een eerdere blog), een grote inspraakbijeenkomst met meer dan 50 organisaties op 1 maart en tal van individuele gesprekken was het nu tijd om aan te geven wat de verschillende fracties zouden willen wijzigen aan het voorstel van het College van B&W.

In de raadscommissie Ontwikkeling ging het vooral over de cultuursubsidies. Voor de PvdA staat daarbij een aantal uitgangspunten voorop. Ten eerste willen wij dat de gemeente niet alleen professionele kunst financiert, maar ook amateurkunst. Wij hebben daarom grote moeite met de enorme bezuiniging op amateurkunst. Ten tweede vinden wij dat cultuur voor alle Haarlemmers moet zijn en dat we dus ook cultuur die populair is bij jongeren en allochtonen moeten subsidiëren. Een goed voorbeeld van cultuureducatie in de wijken als het Wereldkindertheater willen wij daarom behouden. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat ook de innovatieve kracht van kunst wordt behouden. Die is ook belangrijk voor de creatieve economie in onze stad. De keuze om moderne kunst voor een groot deel te schrappen delen we dan ook niet (zie een eerdere blog).

Samen met coalitiepartners D66, GroenLinks en VVD heb ik een aantal wijzigingsvoorstellen op het gebied van cultuur en economie gepresenteerd. Zo willen wij de voorgestelde bezuiniging op het Wereldkindertheater, Nieuwe Vide, stadsdichter, amateurkunst en de lokale omroep (deels) ongedaan maken. Wij willen dat betalen door was extra te bezuinigen op citymarketing, het Cultuurstimuleringsfonds, een noodfonds voor evenementen, de VAC en de stadsbeeldhouwer. Ook dat zijn soms pijnlijke keuzes, maar wij vinden die beter te verdedigen dan de keuzes die het College van B&W maakt. Bij citymarketing kan bijvoorbeeld meer geld uit de markt worden gehaald, terwijl de VAC (een adviesorganisatie voor woonconsumenten) ook vanuit bewonersondersteuning kan worden gefinancierd.

Daarnaast stellen wij voor de bezuinigingen voor de bibliotheek en het Frans Halsmuseum wel alvast taakstellend vast te stellen, maar voor deze ingaan eerst een plan aan de raad voor te leggen over hoe deze precies vorm krijgen. De PvdA is bijvoorbeeld geen voorstander van het sluiten van vestigingen van de bibliotheek, maar zien wel kansen in het samenwerken van de bibliotheek met andere organisaties in één gebouw in de wijk en een modernere vorm voor de centrale bibliotheek met meer digitale informatie. Wij willen daarover eerst een plan zien, voordat de bezuiniging bij de bibliotheek in 2016 in gaat.

Wij hebben het College, de betrokken organisaties en de oppositiefracties uitgenodigd de komende maanden mee te denken over dit pakket van alternatieve voorstellen. Definitieve besluitvorming volgt in juni bij de Kadernota.

Nog geen reacties.

Geef een reactie