Meer

Tijdelijke verhuur in plaats van antikraak

De gemeente Haarlem zal bij de tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen waar mogelijk altijd kiezen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Ook zal de gemeente in gesprek gaan met de corporaties om te kijken of in het nieuwe convenant met de corporaties dezelfde afspraak gemaakt kan worden voor de leegstaande panden van de corporaties. Dat heeft wethouder Jan Nieuwenburg donderdag 14 april toegezegd in de raadscommissie Ontwikkeling.

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Deze vragen werden in februari beantwoord door het College van B&W (zie een eerdere blog). Ik heb deze beantwoording vervolgens geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling, omdat ik nog wat concretere toezeggingen wilde hebben van het College.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Omdat huurders slechts een bruikleenovereenkomst krijgen hebben zij nauwelijks rechten en zijn zij grotendeels overgeleverd aan de grillen van de antikraakbureaus.

De PvdA wil daarom dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. De wethouder heeft nu dus toegezegd dat de gemeente zelf hierbij het goede voorbeeld gaat geven en dat zij hierover ook afspraken met de corporaties wil maken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie