Meer

Bezoek uit Angers

Haarlem heeft stedenbanden met twee steden in Europa (Osnabrück in Duitsland en Angers in Franskrijk) en twee steden buiten Europa (Mutare in Zimbabwe en Emirdag in Turkije). Met enige regelmaat vinden er uitwisselingen plaats met met name Osnabrück en Angers. Zo was ik al eens met een raadsdelegatie op bezoek in Osnabrück (zie een eerdere blog). En afgelopen week was een delegatie van politici uit Angers op bezoek in Haarlem.

Dit bezoek stond vooral in het teken van citymarketing en toerisme. Ik was zelf bij twee onderdelen van het bezoek aanwezig. Donderdag 14 april was er een bijeenkomst in het stadhuis om goede voorbeelden van citymarketing uit te wisselen. En zaterdag 16 april was ik aanwezig bij het bezoek aan de bibliotheek, waar de traditionele aanbieding van Franse boeken plaatsvond (zie foto hierboven), en het Frans Hals Museum, waar we onder meer de onlangs geschonken schilderijen van het Elisabeth van Thüringenfonds bekeken (zie foto onder).

Met name de bijeenkomst over citymarketing was erg leerzaam. Esther Brasser, de directeur van City Marketing Haarlem, gaf een presentatie over wat Haarlem allemaal doet om bezoekers naar de stad te trekken. Het blijkt dat Haarlem aanmerkelijk verder is dan Angers als het gaat om het aantrekken van bezoekers en toeristen, maar dat Angers al veel verder is dan wij als het gaat om congressen. Ze hebben een prachtige website, waar organisatoren van congressen alle nodige informatie kunnen vinden. Zo lukt het om veel congressen naar de stad te trekken, wat goed is voor de lokale economie.

Wat Haarlem zeker ook van onze Franse zusterstad kan leren is het uit de markt halen van geld voor citymarketing. In Haarlem wordt citymarketing voor het grootste deel betaald uit overheidssubsidie. In Angers betalen de bedrijven die profiteren van alle bezoekers aan de stad ook veel meer mee aan de marketing. Angers biedt bijvoorbeeld tegen betaling de mogelijkheid dat hotels en restaurants op hun website hun diensten aanbieden. Op die manier staat voor het congresbureau tegenover de overheidsbijdrage een bijdrage van het bedrijfsleven die meer dan tien keer zo groot is. Ook Haarlem zal die kant op moeten, want door de bezuinigingen op subsidies zal ook voor City Marketing Haarlem de komende jaren minder geld beschikbaar zijn.

Nog geen reacties.

Geef een reactie