Meer

Haarlems Dagblad: Stadsmuseum afgeschoten

Zaterdag 28 mei doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling over het stadsmuseum, waarin het Haarlems erfgoed gebundeld zou moeten worden. Wethouder Pieter Heiliegers kondigde aan het plan voorlopig in de ijskast te zetten, nadat bleek dat het op onvoldoende steun kon rekelen in de commissie in tijden van forse bezuinigingen. Ook ik kom in het artikel aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 28 mei 2011:

‘In tijden van bezuinigingen niet te verkopen aan de stad’
Stadsmuseum afgeschoten

Door Henk Geist

HAARLEM – Het plan voor een stadsmuseum is door cultuurwethouder Pieter Heiliegers (VVD) al weer ingetrokken. Deze week werd hem in de raadscommissie ontwikkeling duidelijk gemaakt dat er vrijwel geen politieke steun is voor een nieuw museum in Haarlem.

Vrijwel alle fracties waren het er over eens dat het geen goed idee is om in tijden van forse bezuiniging een nieuw museum te beginnen. “Dat zou een verkeerd signaal zijn in deze tijd. Een leuk idee, maar niet nu”, stelt CDA’er Gideon van Driel. “We hebben al heel veel musea”, meent Louise van Zetten (D66), “wat halen we ons nu weer op de hals. Dit kan ik niet verkopen aan de stad.”

“Het idee voor een stadsmuseum komt uit de lucht vallen, wij hebben er niet om gevraagd”, zegt PvdA’er Jeroen Fritz. “Wat gaat het ons kosten? Als je het goed wil optuigen dan gaat het ons meer kosten dan we nu kwijt zijn aan subsidies voor de betrokken musea.” Ook bij zijn eigen partij kan Heiliegers niet rekenen op steun. “De timing is verkeerd”, vindt VVD’er Wybren van Haga. “Wij vallen onze wethouder niet af, hij heeft geprobeerd steun te krijgen. Ik vind het hem juist sieren, het zou erger zijn als hij het plan gewoon zou doorzetten.”

Het proefballonnetje werd door burgemeester Bernt Schneiders opgelaten in zijn nieuwjaarstoespraak. Het stadsmuseum zou wat hem betreft bij voorkeur op de Grote Markt moeten komen en onderdak moeten bieden aan bijvoorbeeld het Historisch Museum Haarlem en het ABC Architectuurcentrum. Deze instellingen zitten nu nog in een pand aan het Groot Heiligland, maar dat wordt door de gemeente verkocht. Aangezien ook de Egelantier wordt afgestoten komt er de komende jaren een carrousel van culturele instellingen op gang. Om van deze nood een deugd te maken stelde Heiliegers voor om tot een krachtenbundeling te komen. De bundeling van bepaalde instellingen levert volgens de wethouder ook efficiencyvoordelen op en het kan de economische en toeristische positie van Haarlem versterken.

“Het erfgoedaanbod in Haarlem is bovendien versnipperd en er is geen integraal verhaal over de geschiedenis van de stad”, meent Heiliegers. Hij wilde al volgend jaar een tijdelijke plek inrichten voor deze ‘groeibriljant’.

“We hebben onze ambities nu in de ijskast gezet”, reageert Heiliegers op de politieke realiteit. “In dit prille stadium wil ik het plan niet doorzetten, ik moet luisteren naar de commissie. Het plan werd ingegeven door de bezuinigingen en door de ambities van de betrokken partners in de stad. Die ambities zijn er nog steeds, te zijner tijd moeten ze weer worden ontdooid.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie