Meer

De toekomst van het slachthuis

Wat moet er precies in het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt komen? Daarover verschillen gemeente en ontwikkelaar Cobraspen al ruim vijf jaar van mening. Donderdag 2 juni hakte de gemeenteraad de knoop door. De raad stemde unaniem in met de ruimtelijke uitgangspunten die door het College van B&W zijn opgesteld. Deze uitgangspunten omvatten behoud van de monumentale gebouwen van het slachthuis, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Omvangrijke winkels worden niet toegestaan.

Ruim vijf jaar geleden stelde de gemeente al een plan voor het slachthuisterrein vast. De pachter van de opstallen van het slachthuis, Cobraspen, is het echter niet eens met dit plan. Cobraspen wil een supermarkt en een buurtwinkelcentrum in het slachthuis. De gemeente is daar geen voorstander van, vanwege de grote verkeersproblemen die dit zou veroorzaken.

In februari 2010 stond de gemeente op het punt om de pachtovereenkomst met Cobraspen op te zeggen. De gemeenteraad besloot toen nog een ultieme poging te wagen om eruit te komen. De raad droeg het College van B&W op om nog drie maanden met Cobraspen te gaan praten en hierbij ook de mogelijkheid van een kleine buurtsuper te betrekken. Als dat niet tot succes zou leiden zou de gemeente alsnog zonder Cobraspen verder gaan. Ook de PvdA steunde deze motie indertijd.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. We hebben gezien dat de gemeente verschillende pogingen heeft gedaan om eruit te komen. De wethouder is daarbij zelfs verder gegaan dan de motie van hem vroeg. Cobraspen heeft echter geen centimeter bewogen. Zelfs in een brief aan de raad één dag voor de raadsbehandeling vragen zij nog altijd om een grote supermarkt van 1500 m2 plus een versmarkt plus aanvullende detailhandel. Daarnaast is er nog altijd verschil van mening over de grondprijs, woningbouw aan de Gouwwetering en het parkeren. Wij hebben er geen vertrouwen meer in dat we er op deze manier uit kunnen komen. Het is nu genoeg geweest, de gemeente moet nu zelf het heft in handen nemen.

De PvdA hoopt dat nu de ruimtelijke uitgangspunten unaniem zijn vastgesteld door de raad er alsnog een constructief overleg op gang komt. Op die manier zou een juridisch gevecht voorkomen kunnen worden. De raad heeft nu duidelijk uitgesproken dat het plan van Cobraspen niet wenselijk is. Ik hoop echt dat Cobraspen nu alsnog bereid is op basis van de gemeentelijke uitgangspunten verder te praten, in het belang van het slachthuis en van de buurt.

Nog geen reacties.

Geef een reactie