Meer

Haarlems Dagblad: Molen De Adriaan in de wind

Vrijdag 18 januari schreef het Haarlems Dagblad over het debat in de gemeenteraad over het Scheepmakerskwartier. De krant besteedde hierbij ook aandacht aan mijn motie over de windvang van molen De Adriaan (zie een eerdere log). Lees hier het complete artikel.

Haarlems Dagblad, 18 januari 2008:

Molen De Adriaan in de wind
Wethouder: betere plek stadshaven

Door Richard Stekelenburg 

HAARLEM -  De geplande stadshaven voor passantenschepen in het Scheepmakerskwartier aan het Spaarne moet een plek dichter bij molen De Adriaan krijgen. Dat wordt de inzet van de verdere uitwerking van de plannen rondom het gebied.

Die harde toezegging deed wethouder Chris van Velzen (VVD) gisteren in de gemeenteraad. De wethouder zij het ‘gevoelen’ van een meerderheid in de raad hierover te delen. In de huidige plannen heeft de gewenste haven een plaats helemaal aan de noordkant van het gebied, tegen het spoor aan, vermoedelijk vanuit kostenoverwegingen. In de woorden van D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp: ,,Een openhaard in een bijkeuken is vast ook goedkoper, maar een ieder weet dat hij daar niet hoort.”

Van Velzen zal binnenkort met een voorstel komen over een andere, zuidelijker plek. Wat de gevolgen daarvan zijn, financieel en anderszins, is nog niet duidelijk. Nadere toezeggingen wilde Van Velzen om die reden niet doen. Zo wilde hij de roep – met name uit het CDA – om de haven flink groter te maken dan nu gepland, gisteravond niet concreet beantwoorden. Van Velzen: ,,Ik weet niet wat dat kost.”

De wethouder vroeg nadrukkelijk hem de ruimte te bieden met een alternatief te komen, en hem vooraf niet al te zeer op details vast te pinnen. ,,Natuurlijk zal ik vragen naar de mogelijkheden de haven wat ruimer in te tekenen. Als het kan en het is níet duurder, waarom zouden we het dan niet doen?”

Om dezelfde reden vroeg Van Velzen de gemeenteraad hem wat speelruimte te geven wat betreft de exacte alternatieve locatie voor de haven. “Als u mij nu zegt dat die haven per se pal naast De Adriaan moet komen, zou dat wel eens kunnen betekenen dat die haven juist kleiner wordt dan in de huidige plannen. En dat is denk ik niet uw bedoeling.”

Met die opstelling wist Van Velzen donderdag een handvol moties vanuit diverse fracties in de raad van tafel te krijgen. Behalve een betere plek voor de haven, zal de komende tijd intensief gekeken worden naar de situatie van molen De Adriaan. Die mag niet uit de wind komen te staan, zo stelde de gemeenteraad in meerderheid vast. Dat zal vermoedelijk een streep betekenen door de geplande hoogbouw vlak naast de molen. Voorts komt er een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor de inmiddels uit het plan geschrapte fietsbrug. Dit op aandringen van GroenLinks en PvdA. Genoemde fietsbrug vormde een belangrijke schakel in de gewenste verbetering van de oost-west fietsroute door Haarlem.

Nog geen reacties.

Geef een reactie