Meer

Alternatief voorstel bezuiniging cultuursubsidies

Over ruim een week bespreekt de gemeenteraad de kadernota. Daarin wordt ook de 3 miljoen euro bezuinigingen op de subsidies vastgesteld. Al maanden ben ik als cultuurwoordvoerder van de PvdA vooral bezig met de cultuursubsidies (zie onder meer hier, hier en hier). Wij zijn het op een aantal onderdelen oneens met de voorstellen van het College van B&W. Donderdag 16 juni presenteerde ik in de raadscommissie Ontwikkeling samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD ons alternatieve voorstel voor de cultuursubsidies, dat wij bij de behandeling van de kadernota zullen indienen.

Voor de PvdA staan in het lokale cultuurbeleid drie uitgangspunten voorop. Ten eerste willen wij niet alleen geld geven aan professionele kunst, maar ook aan amateurkunst. Wij zijn het dan ook oneens met de forse bezuiniging op subsidies voor koren, blaaskapellen en orkesten. Ten tweede vinden we dat cultuur er moet zijn voor alle Haarlemmers. Het Wereld Kindertheater, een goed voorbeeld van cultuureducatie in de wijken, moet wat ons betreft dan ook blijven bestaan. Ten derde zijn wij voor het stimuleren van de innovatieve kracht van kunst. De keuze om vooral in te zetten op 17de en 18de eeuwse kunst en flink te korten op expositieruimtes voor moderne kunst delen wij dan ook niet.

Met onze coalitiegenoten stellen wij dan ook voor om de bezuiniging op amateurkunst, het Wereld Kindertheater, Nieuwe Vide, Vishal, Frans Halsmuseum, stadsdichter en Haarlem 105 (deels) terug te draaien. Wij dekken dit onder meer door wat extra te bezuinigen op city marketing, evenementen, de stadsbeeldhouwer, de VAC en een soberder nieuw depot voor het Frans Halsmuseum. Dat laatste is een idee van het museum zelf, dat door ons wordt omarmd.

Tijdens de behandeling van de kadernota eind juni zullen wij deze alternatieve voorstellen als amendement indienen. In dat amendement zal ook een soortgelijk alternatief voorstel voor bezuinigingen op het gebied van welzijn en educatie zijn opgenomen. Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota zal ik komende week in een aantal aparte blogs verder ingaan op een aantal van onze alternatieve voorstellen: moderne kunst, Wereld Kindertheater, amateurkunst, lokale omroep en city marketing.

Eén reactie op Alternatief voorstel bezuiniging cultuursubsidies

  1. Yvonne Wallis 22 juni 2011 at 12:14 #

    Een mooi alternatief voorstel van PVDA, VVD, D66 en Groenlinks. Je kunt veel beter bezuinigen op citymarketing dan op cultuur. Wat valt er nog te marketen in een stad zonder cultuur?

Geef een reactie