Meer

Ook ruimte voor moderne kunst in Haarlem

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat de moderne kunst.

Het College van B&W stelde voor dat Haarlem zich op het gebied van beeldende kunst vooral zou richten op 17e de 18e eeuwse kunst. De subsidies voor expositieruimtes voor moderne kunst (De Hallen, Vishal en Nieuwe Vide) zouden dan ook fors worden verminderd. Het Frans Halsmuseum zou 244.000 euro moeten bezuinigen en dat moeten opvangen door tenminste één van De Hallen te sluiten, de Vishal zou de helft van de 49.000 euro aan subsidie verliezen en de 59.000 euro subsidie voor Nieuwe Vide zou helemaal worden geschrapt.

De PvdA is het, net als veel andere fracties, niet eens met deze keuze (zie een eerdere blog). Wij vinden ook de innovatieve kracht van kunst belangrijk. Moderne kunst is de klassieke kunst van de toekomst. Bovendien wil Haarlem graag een creatieve stad zijn, die jongeren en creatieve ondernemers aan zich bindt. Daar is ook moderne kunst van levensbelang bij. Wij zien best kansen voor betere samenwerking tussen de verschillende instellingen, zoals het College bepleit, maar dat kan niet als je tegelijkertijd een aantal van de instellingen de nek om draait.

De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met Frans Halsmuseum, Vishal en Nieuwe Vide. Daarbij gaven zij aan dat zij best wat kunnen bezuinigen, maar dat de korting door het College zou leiden tot sluiting van de meeste expositieruimten voor moderne kunst in de stad. In ons alternatieve voorstel stellen wij voor om de bezuiniging voor het Frans Halsmuseum met 50.000 euro te verzachten en ze de oplossing bovendien te laten zoeken in een kleiner depot in plaats van sluiting van De Hallen. De Vishal behoudt 39.000 van de 49.000 euro subsidie en Nieuwe Vide behoudt 40.000 van de 59.000. Op deze manier kunnen deze instellingen ook in tijden van bezuinigingen voor de stad worden behouden.

Nog geen reacties.

Geef een reactie