Meer

2013, het einde van De Wereld?

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat het Wereld Kindertheater.

’2013, het einde van de wereld’. Zo heet – vast niet geheel toevallig – de voorstelling waar de kinderen van het Wereld Kindertheater op dit moment mee bezig zijn. De wereld mag dan vergaan in 2013, wat de PvdA betreft blijft het Wereld Kindertheater nog jaren bestaan.

Het Wereld Kindertheater biedt cursussen en activiteiten op theatergebied voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Naast cursussen en workshops in het theater worden er ook projecten aangeboden op scholen en in de wijk. Het is een mooi voorbeeld van laagdrempelige cultuureducatie, niet alleen voor kinderen die dat van huis uit meekrijgen, maar juist ook in de wijken waar kinderen veel minder in aanraking komen met cultuur.

Het College van B&W stelt voor de subsidie van 39.000 euro voor het Wereld Kindertheater geheel te laten vervallen vanaf 2013. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het hier niet mee eens. In ons alternatieve voorstel voor de cultuursubsidies stellen wij samen met onze coalitiegenoten voor 90 procent (35.000 euro) van de subsidie te handhaven. Het Wereld Kindertheater heeft aangegeven daarmee haar uitstekende werk te kunnen voortzetten.

Nog geen reacties.

Geef een reactie