Meer

Amateurkunst blijven subsidiëren

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat de amateurkunst.

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente haar geld niet alleen uitgeeft aan professionele kunst, maar ook aan amateurkunst. Kunst en cultuur is er immers niet alleen voor professionals, maar ook voor gewone Haarlemmers. Bovendien dragen koren, orkesten en dansgezelschappen bij aan de sociale samenhang in de stad.

Op dit moment geeft de gemeente 143.000 euro per jaar uit aan rechtstreekse vaste subsidie voor o.a. koren, orkesten en dansgezelschappen. Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om repetitieruimte te huren of een dirigent in dienst te nemen. Het College van B&W stelt voor om 100.000 euro hiervan te schrappen. De 43.000 euro die overblijft wil het College vervolgens toevoegen aan het Cultuur Stimuleringsfonds, specifiek bestemd voor amateurkunst.

Op zich kunnen veel deelnemers aan koren en orkesten best zelf iets meer bijdragen. Bezuinigingen op het budget voor amateurkunst valt daarom te verdedigen, maar de korting van het College gaat ons te ver. In het alternatieve voorstel van de coalitiefracties wordt de bezuiniging op amateurkunst daarom gehalveerd naar 50.000 euro. Bovendien wordt de resterende 43.000 euro niet overgeheveld naar het Cultuur Stimuleringsfonds. Er blijft daarmee 93.000 euro beschikbaar voor amateurkunst.

Nog geen reacties.

Geef een reactie