Meer

Onderzoek RKC naar gemeentelijke huisvesting

In april hebben we in de gemeenteraad indringend gedebatteerd over de gemeentelijke huisvesting en de klokkenluiderskwestie (zie een eerdere blog). Naar het oordeel van een meerderheid van de raad had wethouder Pieter Heiliegers de raad te laat en onvolledig geïnformeerd over een klokkenluidersbrief met forse kritiek op de risicoanalyse voor het nieuwe stadskantoor. Tijdens het debat nam de gemeenteraad niet alleen een motie van afkeuring aan over het handelen van de wethouder in deze kwestie, maar werd ook een motie van het CDA aangenomen die vroeg naar een verder inhoudelijk onderzoek. De Rekenkamercommissie (RKC) heeft de mogelijkheden voor zo’n onderzoek in kaart gebracht. Donderdag 7 juli debatteerde de raadscommissie Bestuur hierover.

Het onderzoek zou wat de PvdA betreft vooral moeten gaan over de risico’s rond de gemeentelijke huisvesting. Het politieke oordeel over de klokkenluiderskwestie is al uitgesproken tijdens het debat in april, dus dat is wat ons betreft afgerond. Maar er bestaat nog altijd verschil van mening over de beoordeling van de risico’s. De klokkenluider denkt immers heel anders over de risicoanalyse van de gemeentelijke huisvesting dan het College van B&W. Wij zouden graag willen dat er eens onafhankelijk naar die risicoanalyse wordt gekeken. Daarbij kan dan ook worden meegenomen hoe deze risico’s tot stand zijn gekomen en hoe we dat een volgende keer beter kunnen doen.

Volgens de Rekenkamercommissie zijn er twee mogelijkheden om zo’n onderzoek uit te voeren: een onderzoek door de RKC zelf of een raadsonderzoek of raadsenquête door een speciale onderzoekscommissie van raadsleden. De PvdA heeft, net als SP, GroenLinks, D66 en VVD, een voorkeur voor een onderzoek door de RKC. De RKC bestaat ook grotendeels uit raadsleden en is speciaal voor dit soort onderzoeken in het leven geroepen. Een raadsonderzoek heeft in dit geval geen meerwaarde en kost bovendien veel meer tijd, geld en energie.

Donderdag 21 juli wordt het debat over de onderzoeksvorm afgerond tijdens de plenaire raadsvergadering. Als de RKC het onderzoek gaat uitvoeren zal zij vervolgens een voorstel doen voor de precieze vraagstelling van het onderzoek.

Nog geen reacties.

Geef een reactie