Meer

Onderzoek brand Appelaargarage

Donderdag 14 juli debatteerde de raadscommissie Bestuur over het onderzoeksrapport naar de grote brand in de Appelaargarage op 26 oktober vorig jaar. Door de brand werden veel auto’s verwoest en moest een deel van de binnenstad worden ontruimd. De garage bleef een half jaar dicht voor herstel. De onderzoekers van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) stellen dat de garage aan de toen geldende eisen voor brandveiligheid voldeed. Wel is er forse kritiek op de aansturing en communicatie bij de bestrijding bij de brand, waardoor brandweermensen in gevaar zijn gebracht.

Met name de laatste conclusie is een zeer pijnlijke. Natuurlijk gaat het om een zeer hectische situatie, waarbij altijd fouten gemaakt zullen worden. De PvdA heeft dan ook bewondering voor de brandweermensen, die er alles aan hebben gedaan om de brand te blussen. Maar dat er door de aansturing en communicatie mogelijk brandweermensen in gevaar zijn geweest is buitengewoon ernstig. Daar moet de brandweer lessen uit trekken. De brandweer doet hier een aantal goede voorstellen voor. Ik heb de burgemeester gevraagd de voortgang van deze verbeteringen actief te volgen en de raadscommissie hiervan op de hoogte te houden, zodat wij de vinger aan de pols kunnen houden. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Daarnaast speelt de discussie of de landelijke regels moeten worden aangescherpt, zodat de brandveiligheid van parkeergarages zo is dat niet alleen mensen op tijd kunnen vluchten (huidig uitgangspunt), maar ook materiële schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wat de PvdA betreft is dat een discussie die vooral op landelijk niveau gevoerd moet worden. Daar moet de afweging gemaakt worden tussen het risico en de enorme kosten die een hoger niveau van brandveiligheid met zich meebrengt.

Tenslotte heb ik namens de PvdA nog aandacht gevraagd voor de beweegbare paaltjes in de binnenstad. Ook bij deze brand blijkt weer dat brandweervoertuigen vertraging hebben opgelopen omdat de paaltjes niet omlaag gingen. Bij bijna elke brand in de binnenstad is dat een probleem. Bewoners van de binnenstad melden ons dat zij zich hierdoor minder veilig voelen. Dat moet echt eens opgelost worden. Erg ingewikkeld kan dat niet zijn, want de meldkamer kan de paaltjes als het goed is op afstand bedienen. Toch gaat dit elke keer weer mis. De burgemeester heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie