Meer

Op bezoek bij de Hannie Schaftschool

Met enige regelmaat gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Het eerste werkbezoek van het nieuwe politieke jaar was maandag 12 september bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Een openbare basisschool die een paar jaar geleden vanwege te weinig leerlingen nog met sluiting werd bedreigd, maar die dankzij veel inzet van de school, de ouders en de gemeente nu weer duidelijk in de lift zit.

De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Hoewel het onderwijs nog altijd een goed was, had de school een slecht imago. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Omdat schoolbestuur en gemeente dit weigerden te accepteren werd een plan gemaakt om het tij te keren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en werd voorzien van frisse en moderne kleuren. Er werd samenwerking gezocht met kinderopvang Op Stoom, waardoor er naast naschoolse opvang nu ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de school zijn gevestigd. En de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en ook steeds meer buurtbewoners kiezen weer voor deze school.

Naast een rondleiding door de school spraken we ook met de directrice en een leraar van de school en de clusterdirecteur van Spaarnesant (overkoepelende organisatie voor primair openbaar onderwijs in Haarlem) over het imago van scholen en de schoolkeuze. Op dit moment speelt in de gemeenteraad de discussie over schoolkeuze en eventuele centrale aanmelding voor basisscholen volop. Het was daarom erg interessant meer te horen over dit goede voorbeeld van hoe een imagoverbetering van een school kan leiden tot meer leerlingen, een gemengdere school en behoud van een basisschool in een kwetsbare wijk.

Nog geen reacties.

Geef een reactie