Meer

Gebouwbeheer overdragen aan cultuurpodia

Dinsdag 27 september waren de cultuurwoordvoerders van de verschillende fracties in de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek met alle grote Haarlemse culturele instellingen over de cultuurbezuinigingen van het kabinet en de gevolgen voor Haarlem. Wij hebben toen afgesproken dit onderwerp binnenkort ook te agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling, dus daarover binnenkort meer op deze blog. In de marge van deze bijeenkomst hoorde ik echter iets anders dat mij zorgen baart: de overdracht van het gebouwbeheer door de gemeente aan de culturele podia zelf is nog altijd niet geregeld. Het zou blijven steken op bezwaren van de gemeentelijke afdeling vastgoed.

Al langer pleit de PvdA samen met een aantal andere fracties ervoor dat Philharmonie, Stadsschouwburg, Toneelschuur en Patronaat hun gebouw (dat eigendom is van de gemeente) zelf kunnen beheren. Niet alleen zijn wij ervan overtuigd dat zij zelf veel beter dan de gemeente weten wat goed is voor hun eigen gebouw, maar ook kunnen hierdoor kosten worden bespaard. De podia willen het gebouwbeheer namelijk bundelen, wat leidt tot lagere kosten. Een jaar geleden besloot de gemeenteraad in overleg met de podia zelfs 75.000 euro te bezuinigen door betere samenwerking, onder meer rond gebouwbeheer (zie een eerdere blog). Een jaar later is dit echter nog altijd niet geregeld, terwijl die bezuiniging wel gewoon in de boeken staat.

Donderdag 29 september heb ik dit in de raadscommissie Ontwikkeling aan de orde gesteld. Wethouder Pieter Heiliegers antwoordde dat het College van B&W nog altijd voorstander is van deze overdracht, maar dat de overdracht nog in voorbereiding is. Wat mij betreft wordt dit nu snel geregeld. Als de betreffende ambtelijke afdelingen er onderling niet uitkomen moeten de verantwoordelijk wethouders de knoop maar eens doorhakken. Als er bij behandeling van de begroting begin november nog altijd geen duidelijkheid is overweeg ik hierover een motie in te dienen, om dit nu eindelijk maar eens te regelen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie