Meer

Gratis met de trein bij schoolexcursies?

Geef scholen de mogelijkheid af en toe gratis met het openbaar vervoer te reizen voor nuttige en leerzame excursies, zoals een dagje Tweede Kamer. Dat bepleit de Haarlemse leerkracht Sjoerd van den Berg van basisschool De Ark in onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer. Een mooi pleidooi, dat ik van harte onderschrijf. Ik hoop dat de verschillende fracties in de Tweede Kamer hier eens serieus over willen nadenken.

Geacht kamerlid,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen week ben ik met groep acht van basisschool De Ark in Haarlem op excursie naar Den Haag geweest. We doen elk jaar een project van een aantal weken met als thema ‘politiek’ (Wie is de baas?).

Dit project doen we omdat we het niet alleen belangrijk vinden dat kinderen leren hoe onze staatsinrichting in elkaar steekt en welke invloed zij later kunnen uitoefenen op de manier waarop onze samenleving werkt, maar ook omdat we graag willen werken aan bepaalde leerlingvaardigheden zoals durven staan voor je mening, je inleven in de gedachten van een ander, door middel van debatteren je standpunt kunnen verdedigen enz.

De eerste weken zijn we bezig geweest met de landelijke politiek. Prinsjesdag was het ideale startmoment hiervoor. De excursie naar Den Haag past hier perfect in. Daar kom ik zo op terug. De komende tijd gaan we ons ook richten op de gemeentelijke politiek. De wethouder van onderwijs zal langskomen in de klas om daarover te vertellen. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan zowel de persoonlijke als cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Jaarlijks blijkt dit thema zeer succesvol te zijn.

Politiek is een lastig, abstract onderwerp. Daarom zijn we blij dat we elk jaar een bezoek kunnen brengen aan Den Haag. We krijgen een rondleiding van drie uur, waarbij de kinderen van alles zien en leren rondom het Binnenhof. Ook krijgen we de gelegenheid op de publieke tribune te zitten. Wat de excursie voor ons speciaal maakt, is dat we regelmatig een interview kunnen regelen met een kamerlid, waardoor het werk in de politiek nog concreter kan worden gemaakt. En als toetje kregen de kinderen dit jaar ook nog bij toeval de Koningin te zien. Resultaat was dat ik terug kon reizen met een klas vol enthousiaste kinderen, die ontzettend veel geleerd hebben die dag. En dat was ook te merken aan de enthousiaste mails van ouders later die avond.

Waar ik in dit kader aandacht voor wil vragen, is de beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van dit soort excursies. Om een beeld te geven: deze reis kost ons voor de drie groepen acht ongeveer 600 euro. Dan heb ik het alleen over de treinreis. Daarmee is het jaarbudget direct verbruikt. Want bedenk dat onze school in totaal 25 groepen telt.

De excursie is de moeite waard. Maar als ik lees hoe belangrijk het onderwijs geacht wordt door alle politieke partijen, en hoezeer de kinderen gezien worden als toekomstig onderdeel van onze samenleving, verbaast het mij dat er geen regeling in Nederland is om scholen vaker de kans te geven dit soort leerzame excursies te laten maken. Ons land biedt enorm veel kansen en leermogelijkheden voor kinderen, en het is frustrerend dat je als leerkracht door alleen het reizen beperkt wordt om het onderwijs op deze wijze te verbreden, te intensiveren. Als ik dit vergelijk met een land als Oostenrijk, waar treinreizen voor basisscholen gratis is, dan wordt direct duidelijk dat wij in Nederland achterop beginnen te raken. Investering in onderwijs kan op verschillende manieren, en dit is wellicht een van de meest eenvoudige maar wel effectieve.

Ik zou het op prijs stellen als u, als volksvertegenwoordiger (dus ook van onze basisschoolleerlingen) dit onderwerp in de Kamer aan de kaak wil stellen. Er zou eens gekeken mogen worden naar een manier om (basis)scholen de mogelijkheid te geven buiten de drukke tijden om, goedkoop of gratis te laten reizen met het openbaar vervoer. Hiermee stimuleer je als overheid onderwijsverbreding maar voorkom je drukte in de spits. Samen met het openbaar vervoer zou hier toch een goede regeling voor bedacht moeten kunnen worden? Is uw partij bereid serieus hiernaar te willen kijken?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd van den Berg
Leerkracht groep acht
Basisschool de Ark, Haarlem

2 reacties op Gratis met de trein bij schoolexcursies?

  1. Alwin 9 november 2011 at 12:48 #

    Ouders kunnen toch best een treinkaartje betalen? Waarom moet de overheid dat doen?

  2. Nicolette 3 oktober 2013 at 20:32 #

    Ik ben erg benieuwd of je nog antwoord hebt gekregen op jouw vraag. Ik verbaas me er ook steeds (en nu weer, nu ik een excursie naar Amsterdam aan het regelen ben) dat er geen groepskortingen voor scholen bestaan. Op deze manier worden broodnodige excursies en bezoekjes aan musea niet gestimuleerd. Voor een bezoek aan Amsterdam ben ik 90 euro aan het museum kwijt en 200 euro aan de trein voor 25 kinderen en begeleiders. En dan gaan we met meerdere klassen. Het culturele budget gaat op deze manier verloren aan de reis. Ben benieuwd naar jouw antwoord.

    Met vriendelijke groet,
    Nicolette, adjunct-directeur basisschool

Geef een reactie