Meer

Monumenten: Geef het goede voorbeeld!

De afgelopen jaren is het aantal gemeentelijke monumenten, mede op initiatief van de PvdA, fors uitgebreid. Je hebt daar de afgelopen jaren vaak over kunnen lezen op deze website (zie onder meer hier). De aanwijzing van de nieuwe gemeentelijke monumenten is nu bijna afgerond. De komende jaren kan de gemeente bij slecht onderhoud aan deze monumenten de eigenaren aanschrijven en verplichten onderhoud- of herstelwerkzaamheden uit te voeren. Maar dan moet de gemeente wel zelf het goede voorbeeld geven door ook gemeentelijke monumenten waarvan zij zelf eigenaar is goed te onderhouden. Daar heb ik maandag 7 november bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie over ingediend.

De gemeente is eigenaar van een groot aantal monumentale panden. Een aantal daarvan verkeert in slecht onderhouden staat. Dit heeft vaak een negatieve uitstraling op de omliggende straat en buurt. Verschillende wijkraden dringen daarom al jaren aan op een opknapbeurt voor deze monumentale panden in hun wijk.

De PvdA vindt dat wanneer de gemeente particulieren vraagt hun monumentale pand goed te onderhouden, zij zelf ook het goede voorbeeld moet geven. Wij hebben daarom samen met D66, GroenLinks, VVD, CDA en Haarlem Plus een motie ingediend die het College van B&W vraagt voor de zomer van 2012 met een overzicht te komen over hoe monumentale panden in gemeentelijk eigendom die in een slecht onderhouden staat verkeren opgeknapt kunnen worden en wat de kosten daarvan zouden zijn

Eén reactie op Monumenten: Geef het goede voorbeeld!

  1. Alwin 9 november 2011 at 12:42 #

    Eigenlijk raad dat hier een motie voor nodig is, het zou voor zich moeten spreken dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en haar eigendom netjes houdt.

Geef een reactie