Meer

Live uit de raadszaal: begroting 2012

Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2012. Samen met de kadernota in juni is de begrotingsbehandeling het belangrijkste politieke moment van het jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft onze fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. Centraal in haar verhaal staan drie thema’s waar de PvdA ook in economisch moeilijke tijden op blijft inzetten: wijken, werken en wonen. Op die en andere onderwerpen wordt de gemeente geconfronteerd met kabinetsbezuinigingen die er hard inhakken. Natuurlijk kan de gemeente dit onmogelijk allemaal compenseren, maar wij hebben verschillende voorstellen gedaan om de pijn waar mogelijk wat te verzachten. Deze voorstellen lopen uiteen van sociaal aanbesteden en het in kaart brengen van de gevolgen van de stapeling van bezuinigingen tot een gemeentelijke bijdrage om Toneelschuur Producties te redden (zie een eerdere blog).

De PvdA heeft negen moties ingediend. Bij verschillende moties was ik betrokken, maar onder twee staat mijn handtekening als eerste indiener. De eerste gaat over het geven van een goed voorbeeld bij het onderhoud van gemeentelijke monumenten (zie deze blog). De tweede gaat over een onderzoek of het kantoorpand Koningstein kan worden omgevormd tot centrum voor de creatieve economie in onze stad (zie deze blog). Verder heeft de PvdA onder meer moties ingediend over minder verkeer op de Amsterdamsevaart, een nieuw grondbeleid, microkredieten voor ondernemers in Haarlem-Oost en collectieve inkoop van energie voor minima. Kijk hier voor een compleet overzicht van alle PvdA-moties.

Het debat over de begroting gaat later deze week verder. Woensdag 9 november antwoordt het College van B&W in eerste termijn en is de tweede termijn van de gemeenteraad. Donderdag 10 november volgen de tweede termijn van het College en de stemmingen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie