Meer

Toneelschuur Producties voorlopig gered

Toneelschuur Producties lijkt tot tenminste 2014 gered. De gemeenteraad heeft op voorstel van PvdA, D66, GroenLinks en VVD afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling besloten in 2013 200.000 euro en in 2014 130.000 euro uit te trekken voor een reddingsplan voor Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm. Het unieke productiehuis dreigde te verdwijnen door de cultuurbezuinigingen van het kabinet.

De botte bijl waarmee het kabinet bezuinigt op cultuur hakt er in Haarlem hard in. Toneelschuur Producties verliest zelfs de gehele subsidie (zie een eerdere blog). Dit raakt Haarlem is het hart, omdat onze stad economisch sterk afhankelijk is van cultuur. De bezuinigingen leiden daarom niet alleen tot verschraling van ons culturele klimaat, maar ook tot minder werkgelegenheid en een slag voor de creatieve economie.

Dat was de reden dat ik eind oktober het initiatief nam om dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie Ontwikkeling te plaatsen (zie een eerdere blog). De PvdA wilde, samen met veel andere fracties, dat er een reddingspoging werd ondernomen om Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm in stand te houden. Volgens de Toneelschuur is hier vanaf 2013 tijdelijk een gemeentelijke bijdrage van 200.000 euro per jaar voor nodig.

Het is nu gelukt om dit bedrag voor 2013 bij elkaar te krijgen. Wethouder Pieter Heiliegers heeft door verschuiving binnen de cultuurbegroting 60.000 euro gevonden. Daarnaast wordt er 140.000 euro vrij gemaakt uit het geld voor nieuw beleid. Ook voor 2014 is al een flink bedrag gevonden: 70.000 euro uit nieuw beleid en 60.000 euro uit de cultuurbegroting. Daarmee lijkt Toneelschuur Producties voorlopig gered. Wij hebben de wethouder opgeroepen de komende maanden samen met Toneelschuur Producties te gaan werken aan een structurele oplossing, zodat het unieke productiehuis ook na 2014 kan voortbestaan.

Ik ben best trots op dit resultaat. Een maand geleden leek het er nog op dat Toneelschuur Producties op 1 januari 2013 de deuren zou moeten sluiten. Samen met de Toneelschuur, de wethouder en verschillende andere fracties heb ik er de afgelopen maand alles aan gedaan om het geld bij elkaar te krijgen om dit te voorkomen. Met succes, Toneelschuur Producties lijkt hiermee een goede kans te maken de gure culturele wind van het kabinet te kunnen doorstaan.

Eén reactie op Toneelschuur Producties voorlopig gered

  1. Guus Dekker 11 november 2011 at 12:54 #

    Inderdaad een resultaat waar je trots op mag zijn.

    Mvg, Guus

Geef een reactie