Meer

Begroting 2012: de resultaten

Afgelopen week sprak de Haarlemse gemeenteraad over de begroting 2012. Na de eerste termijn van de raad op maandag 7 november (zie een eerdere blog), werd het debat woensdag 9 november vervolgd en donderdag 10 november afgerond. Als PvdA-fractie hebben we afgelopen week een aantal belangrijke resultaten voor de stad kunnen binnenhalen.

De PvdA heeft de afgelopen week met name aandacht gevraagd voor wijken, werken en wonen. Met succes vroegen wij om extra geld voor Haarlemse banen begeleid werken (de opvolger van de ID-banen), het teruggeven van de Amsterdamsevaart aan de wijk voor een betere leefbaarheid in Haarlem-Oost en een nieuw grondbeleid om de stagnerende woningmarkt vlot te trekken. Ook vroegen wij aandacht voor de stapeling van bezuinigingen van het kabinet, die veel Haarlemmers onevenredig hard treffen.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er, ondanks de bezuinigingen, jaarlijks tenminste 215.000 euro wordt vrijgemaakt voor nieuw beleid. Samen met D66, GroenLinks en VVD heeft de PvdA de afgelopen week een voorstel gedaan voor de besteding van dit geld, dat op brede steun kon rekenen in de raad. Wij hebben ervoor gekozen de effecten van een aantal pijnlijke Rijksbezuinigingen te verzachten. Het geld gaat naar de Haarlemse banen begeleid werken, Toneelschuur Producties, het uitstapprogramma voor prostituees en extra groen in de meest versteende wijken. Vier belangrijke doelen, maar als cultuurwoordvoerder van de fractie ben ik natuurlijk extra trots dat het is gelukt geld te vinden om Toneelschuur Producties te redden (zie een eerdere blog). Lees hier meer over het geld voor nieuw beleid.

Eerder schreef ik op deze website al over drie moties waar mijn handtekening onder staat: over beter onderhoud voor monumentale panden in gemeentebezit (zie een eerdere blog), over een onderzoek naar de mogelijkheden om het kantoor Koningstein om te vormen tot centrum voor de creatieve economie (zie een eerdere blog) en over een onderzoek naar de aansluiting van Haarlemse huishoudens en bedrijven op glasvezel (zie een eerdere blog). Al deze moties werden gisteren met grote steun aangenomen door de gemeenteraad. Daarnaast was ik ook mede-indiener van een motie van het CDA over het intensiever benutten van tijdelijk verhuurde panden (antikraak) en van een motie van D66 over intensiever gebruik van de cultuurpodia. Ook deze moties werden beide aangenomen.

Wil je meer weten? Hier vind je overzicht van alle aangenomen PvdA-moties.

Nog geen reacties.

Geef een reactie