Meer

Een feestelijke jaarwisseling voor héél Haarlem

Wordt het dit jaar eindelijk eens een feestelijke en rustige jaarwisseling in heel Haarlem? Afgelopen jaren ontstonden er in met name Haarlem-Oost en Schalkwijk elke oudjaarsnacht weer problemen met rellende jongeren. Gemeente en politie hebben dit jaar een uitgebreid pakket maatregelen aangekondigd om de jaarwisseling dit jaar eens voor alle Haarlemmers feestelijk te laten verlopen. Donderdag 8 december sprak de raadscommissie Bestuur over deze maatregelen.

Het pakket bestaat uit zowel preventieve als repressieve maatregelen. Zo wordt voorkomen dat er opgebroken straten zijn, zal de openbare verlichting de hele nacht branden en worden risicogebouwen en risicolocaties extra in de gaten gehouden. Ter voorkoming van branden worden autowrakken, sloopafval en containers tijdelijk verwijderd en worden ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Er wordt gekeken of beruchte relschoppers preventief kunnen worden vastgezet en er zal snelrecht worden toegepast.

De meeste discussie in de commissie ging over de tijdelijke inzet van camera’s op drie plekken waar de afgelopen jaren veel problemen waren: Teylerplein, Berlagelaan en Floris van Adrichemlaan. De Haarlemse gemeenteraad is in overgrote meerderheid geen voorstander van de inzet van camera’s in de openbare ruimte, omdat er effectievere instrumenten voor handen zijn. De PvdA kan in dit geval echter wel instemmen met de inzet van camera’s, omdat het gaat om tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan. Wel heb ik namens de PvdA twee voorwaarden verbonden aan de inzet van camera’s tijdens de jaarwisseling. Ten eerste moet de inzet echt tijdelijk zijn. Ten tweede willen wij hieraan een kleine evaluatie koppelen, waarin bekeken wordt of zo’n tijdelijke inzet van camera’s effectief is. Beide zaken werden door burgemeester Bernt Schneiders toegezegd.

Alle raadsfracties stemden uiteindelijk in met deze tijdelijke inzet van camera’s. Wel was de commissie kritisch over de communicatie van de gemeente hierover. Afgesproken was namelijk dat wanneer de burgemeester camera’s in de openbare ruimte wilde inzetten, hij dit eerst aan de raadscommissie zou voorleggen. In een persbericht van de gemeente werden de camera’s vorige week echter al als vaststaand feit gepresenteerd. Dit leidde tot forse kritiek van met name VVD, GroenLinks en PvdA. De burgemeester bood hiervoor zijn excuses aan.

2 reacties op Een feestelijke jaarwisseling voor héél Haarlem

  1. Paul de Vreeze 9 december 2011 at 14:38 #

    Ik hoop dat oud en nieuw in Parkwijk nu eens zonder rellen en branden verloopt. Als een paar camera’s daarbij helpen, dan moet dat maar.

  2. Alwin 2 januari 2012 at 11:58 #

    Het was inderdaad dit jaar veel rustiger in Haarlem-Oost dan andere jaren. Goed dat dit heeft gewerkt!

Geef een reactie