Meer

PvdA blijft moeite houden met Scharlaken Koord

De PvdA blijft moeite houden met het streng-religieuze Scharlaken Koord als uitvoerder van het gemeentelijke uitstapprogramma voor prostituees. Wij willen het contract met hen daarom voor maximaal één jaar verlengen en gedurende dat jaar op zoek gaan naar een alternatief. Dat heb ik donderdag 15 december gezegd in de raadscommissie Bestuur. Ik verving fractiegenoot Helga Koper, die normaal dit onderwerp behandelt namens de PvdA.

De PvdA is groot voorstander van het uitstapprogramma voor prostituees. Daarom hebben wij ook bij de begroting samen met GroenLinks, D66 en VVD hier de komende jaren geld voor vrijgemaakt (zie een eerdere blog). Wij hebben er echter moeite mee dat dit uitstapprogramma wordt uitgevoerd door het Scharlaken Koord, dat bij het aannemen van personeel om deze publieke taak uit te voeren selecteert op religie. Alleen gelovige christenen mogen solliciteren.

Wij zijn absoluut niet tegen overheidssubsidies aan organisaties met een religieuze achtergrond. Dat kan heel goed, kijk bijvoorbeeld maar naar Stem in de Stad, maar er moet wel worden voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste mag er met overheidsgeld niet aan evangelisering worden gedaan. De overheid dient niet mee te betalen aan zieltjes winnen door religieuze organisaties. En ten tweede moet de organisatie bij het uitvoeren van publieke taken die door de gemeente worden gesubsidieerd niet discrimineren, ook niet in haar personeelsbeleid. Ook mensen die een ander geloof aanhangen of niet gelovig zijn moeten kunnen solliciteren. Op dat punt wringt wat ons betreft de schoen bij het Scharlaken Koord.

Helaas stonden wij in de commissie vrijwel alleen met ons voorstel om te zoeken naar een alternatief, we kregen alleen steun van SP en Actiepartij. Een meerderheid van de commissie wil het contract met het Scharlaken Koord tot 2013 verlengen. VVD, D66 en GroenLinks, die landelijk terecht strijd voeren tegen bijvoorbeeld de enkele feit constructie in het onderwijs, vinden het in dit geval kennelijk geen probleem dat voor uitvoering van deze overheidstaak enkel christelijke sollicitanten in aanmerking komen.

5 reacties op PvdA blijft moeite houden met Scharlaken Koord

 1. Merijn Snoek 16 december 2011 at 22:54 #

  Scharlaken Koord vroeg in de gewraakte advertentie tekst: “Van onze medewerkers verwachten wij dat ze een levend geloof in Jezus Christus hebben en betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente”.

  De PvdA Haarlem zoekt een nieuwe fractiemedewerker en stelt als voorwaarde: “Lid van of affiniteit met het werk van de PvdA” (http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1226).

  Mag jij mij het verschil uitleggen…

 2. Jeroen Fritz 17 december 2011 at 09:52 #

  Beste Merijn,

  Ons bezwaar zit hem vooral in dat het hier gaat om een overheidstaak, het uitstapprogramma. Ik vind het prima als religieuze organisaties voor hun eigen kerkelijke activiteiten een bepaald geloof als eis stellen, maar dat mag wat mij betreft niet het geval zijn voor overheidstaken die aan hen zijn uitbesteed. Daar zit hem dus ook het verschil met politieke partijen. Een fractiemedewerker is een politieke functie, een medewerker van het uitstapprogramma voert een overheidstaak uit.

  Het zou raar zijn als een christelijke kerk voor de baan van priester een moslim in dienst zou nemen, dat is dus geen probleem. Net zo goed zou het raar zijn als de PvdA als fractiemedewerker een CDA-er in dienst zou nemen. Maar voor een overheidstaak ligt dat wat mij betreft echt anders.

  Groet,
  Jeroen

 3. Merijn Snoek 17 december 2011 at 19:32 #

  He Jeroen!

  Je vergelijking met de priester zou opgaan als die fractiemedewerker uit de partijkas van de PvdA zou worden betaald. Maar ik vermoed (‘correct me if I’m wrong’) dat deze fractiemedewerker wordt betaald uit het door de gemeente verstrekte fractiebudget.

  Maar voor de goede orde, ik heb er dus geen enkel probleem mee dat de PvdA zo’n eis stelt aan een fractiemedewerker. Spreekt voor zich zelfs. Ik begrijp alleen niet waarom diezelfde PvdA er dan wel zo’n moeite mee heeft dat een christelijke organisatie als het Scharlaken Koord om een christelijke achtergrond vraagt.

  Zoals altijd met vriendelijke groet en waardering voor jouw inzet en de open wijze waarop je ook deze discussie aangaat!

  Merijn

 4. Jan Leul 29 december 2011 at 17:17 #

  Onderstaande reactie heb ik op de PvdA site geplaatst,http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1229#18221
  Jeroen wil,kan of mag niet antwoorden,wellicht wel op zijn eigen site ?

  “De PvdA is absoluut niet tegen overheidssubsidies aan organisaties met een religieuze achtergrond,maar er moet wel worden voldaan aan twee voorwaarden”

  1. Er mag met overheidsgeld niet aan evangelisering worden gedaan.
  2. En ten tweede moet de organisatie niet discrimineren in haar personeelsbeleid.

  “Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken”

  “Voordat je bij het Leger des Heils solliciteert is het goed om te weten dat wij alleen sollicitaties in behandeling nemen van mensen die een christelijke levensovertuiging hebben”

  “Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van overheidssubsidies, in 2010 een bedrag van 259,7 miljoen”

  http://www.legerdesheils.nl/

 5. pieter elbers 31 december 2011 at 16:10 #

  Scharlaken koord opnieuw inzetten in een paars college?

  Het licht toch nu niet meer niet voor de hand voor een college van D66 PvdA en Groen-Links dat bestaat uit seculiere politieke partijen, om religieuze organisaties in te huren voor het realiseren van hun uitsluitend maatschappelijke doelen?

  Zij hebben inderdaad de vrije keuze om dat te doen of te laten. Zij hebben m.i niet de vrije keuze voorzover dat een beslissing was in het verre verleden. Dat heeft voor al te maken met goed bestuur en arbeidsrechten.

  Dat komt om dat er in het verre verleden colleges waren die een groot probleem hadden, er waren namelijk geen goede openbare organisaties te vinden om maatschappelijke vraagstukken, als drugsverslaving, alcoholisme en noodzakelijke hulp aan illegale vreemdelingen aan te pakken. Het leger des Heils sprong effectief in op die markt. En ketende zich toen vast aan de gouden koorden van de mooie en vooral duurzame subsidies voor maatschappelijk werk.
  Het Scharlaken koord is een directe concurrent op die omvangrijke subsidie markt.

  Het Scharlaken Koord inschakelen in de zomer van 2009 was een uitglijder van Burgemeester Schneiders. Hij werd toen om de tuin geleid en verleid, door het ministerie van justitie, met zeer aantrekkelijke subsidies, om toe te happen om legale prostituees, desgevraagd, om te laten scholen tot regulier werk in andere zorgberoepen. P.v d.A en D66 zeiden toen het er om spande , “dat was eens en nooit meer”.

  Kennelijk zijn ze nu bekeerd.

Geef een reactie