Meer

Raadsvragen over (uit)verkoop sociale huurwoningen

De PvdA Haarlem is bezorgd over de verkoop van sociale huurwoningen. Op dit moment worden er al flinke aantallen huurwoningen verkocht door de corporaties. Door het plan van het kabinet om corporaties te verplichten woningen te koop aan te bieden aan zittende huurders zal dit alleen maar toenemen. Wij vrezen dat daardoor de afgesproken kernvoorraad van 18.000 sociale huurwoningen in gevaar komt. Samen met fractiegenoot Artie Ramsodit heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

In de huidige woonvisie en in het coalitieakkoord is afgesproken dat Haarlem inzet op het tenminste in stand houden van de kernvoorraad sociale huurwoningen (op dit moment 18.000 woningen). In rap tempo worden er echter door de corporaties woningen verkocht, met name in relatief dure wijken als Zuidwest, Zuiderpolder, Centrum en delen van Haarlem-Noord. Het kabinet heeft bovendien een wetsvoorstel in voorbereiding dat corporaties verplicht om 75 procent van hun sociale woningvoorraad te koop aan te bieden aan huurders.

De PvdA is bezorgd over het te koop aanbieden van zoveel sociale huurwoningen. Niet alleen worden de wachttijden voor woningzoekenden hierdoor langer, ook leidt het tot grotere tegenstellingen in de stad. De PvdA streeft naar gemengde wijken, waarin Haarlemmers samen wonen. Wij vinden het daarom een slechte ontwikkeling als de weinige sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Zuidwest en de binnenstad ook nog eens te koop worden aangeboden. Dan raakt de sociale woningbouw helemaal geconcentreerd in slechts een paar wijken.

De kabinetsplannen, die corporaties verplichten nog meer sociale huurwoningen te verkopen, zijn slecht voor de Haarlemse woningmarkt. Ten eerste dreigt de Haarlemse woningvoorraad hierdoor door de ondergrens van 18.000 sociale huurwoningen heen te zakken, aangezien er door de economische crisis nauwelijks woningen worden bijgebouwd. Ten tweede dreigen de sociale woningen nog verder geconcentreerd te raken in een aantal wijken en leidt het tot ‘gespikkeld’ woningbezit, wat herstructurering en wijkverbetering moeilijker zal maken. En tenslotte worden hierdoor nog meer woningen te koop aangeboden op een toch al stil gevallen markt, waardoor de koopmarkt nog verder dreigt te stagneren. Ook de drie Haarlemse corporaties zijn negatief over de kabinetsplannen.

Wij willen onder meer van het College weten wat de huidige verkoopplannen van de corporaties zijn en hoe die zich verhouden tot de afgesproken sociale kernvoorraad van 18.000 woningen. Ook vragen wij in welke wijken de meeste woningen worden verkocht en hoe dit zicht verhoudt tot de ambitie om te streven naar meer gemengde wijken. Tenslotte vragen we naar de mening van het College van B&W over de kabinetsplannen en of Haarlem van plan is daartegen bezwaar te maken bij kabinet en Tweede Kamer.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

4 reacties op Raadsvragen over (uit)verkoop sociale huurwoningen

 1. Afgestudeerd2005 4 januari 2012 at 16:11 #

  ‘Wij vinden het daarom een slechte ontwikkeling als de weinige sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Zuidwest en de binnenstad ook nog eens te koop worden aangeboden. Dan raakt de sociale woningbouw helemaal geconcentreerd in slechts een paar wijken’ Schrijf je…….. och… wat een verrassing…

  Nog even herhalen….die laatste zin ‘Dan raakt de sociale woningbouw HELEMAAL geconcentreerd in slechts een paar wijken’

  Past toch JUIST prima in het “MARKTdenken” dat de DEMOCRATIE niet respecteert en aftuigt,vermorzelt…

  Zoals dat al is gebeurd middels de Vette VOORsprong/VOORstromen/Naar VOREN DUWEN van “Studenten” op de sociale huurwoningmarkt met name in het CENTRUM van Haarlem en omgeving….

  ,weet je wel, lekker kicken en vlot. Hoppa! Gewoon doen,democratisch opgestelde regels wat maken die uit eigelijk..

  Is al enkele jaren gaande, meer dan 5 jaar, 2004 begonnen:

  En hoe KAN z’on voorsprong eigenlijk?

  Nou GEWOON:

  a. woningen stilletjes wegjatten

  b. en de mensen die volgens het eerlijke verdeelsysteem (met heel lange wachttijden (!)in een zeer strikt eerlijk systeem/wachtproces, ja,ook studenten of net afgestudeerd b.v., vastzaten) NIET MEER op de betreffende woningen KUNNEN REAGEREN… de woningen zijn er wel, maar je kunt er niet meer op reageren,hahahaha. Slim ,he.

  c. dus hen met een (lange) wachtduur GEWOON VERRRASSEN met een extreem oneerlijk verdeelsysteem,maar ze NIKS erover vertellen…

  Knap denkwerk!

  Succes ermee!

 2. Afgestudeerd2005 4 januari 2012 at 16:18 #

  Oh vergeten,

  Ja…

  - Strikte wachtlijst/ opbouw wachtduur voor “woningzoekenden” van enkele jaren voor de betreffende woningen

  - “Optiemodel” voor “studenten”, is hoelang wachten?
  + behoud zoekduur (alsof dat BEETJE zoekduur dat ze hebben opgebouwd er toedoet)

  Bovendien is het met zeer weinig respect, geen respect,sorry voor de woningzoekenden in het “eerlijke” wachtsysteem gebeurd.

 3. Afgestudeerd2005 4 januari 2012 at 16:20 #

  WAchttijd

  Optiemodel is

  2 maanden tot hooguit 2 jaar , meen ik…. ZEER kort

 4. Afgestudeerd2005 4 januari 2012 at 16:41 #

  Laatste opmerking, ter informatie…:

  Waarom konden de woningzoekenden met een opgebouwde wachtduur niet meer regaeren op de betreffende woningen veelal Haarlem centrum e.o.?

  Omdat ze via het “optiemodel” verdeeld werden…

  EN dan Maatwerk…

  hoe gaat dat?

  Er is geen verantwoording ooit over de woningen die middels maarwerk VRIJKOMEN! ?

  Terwijl men toch juist benieuwd is wat het RESULTAAT is van MAATWERK.

  Of komen er middels MAATWERK ook “studentenwoningen” vrij?
  Wordt Maatwerk ingezet om “studentenwoningen” te “realiseren”.

  Daar is maatwerk namelijk niet voor bedoelt, INTEGENDEEL.

Geef een reactie