Meer

Regionale samenwerking, best belangrijk

Een paar jaar geleden vroeg een overheidscampagne aandacht voor het belang van Europa met de slogan ‘Europa, best belangrijk’. Een bijzonder staaltje understatement in een tijd waarin Europa een steeds groter deel van ons leven en onze toekomst bepaalt, maar misschien wel tekenend voor het belang dat de politiek en de publieke opinie aan Europa hechten. Hetzelfde geldt op lokaal niveau voor regionale samenwerking: het is essentieel voor onze toekomst, maar het krijgt in het politieke en publieke debat lang niet altijd de aandacht die het verdient.

Om daar verandering in te brengen organiseerde de gemeente woensdag 18 januari een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden over regionale samenwerking. Hierbij waren behalve Haarlemse ambtenaren en wethouder Jan Nieuwenburg ook wethouders van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam aanwezig. We kregen presentaties over de Metropoolregio Amsterdam, waarin Haarlem samenwerkt met gemeenten en provincies in het gebied rond Amsterdam, en gingen met elkaar in debat over een aantal regionale onderwerpen als woningbouw, economie, landschap en bereikbaarheid.

De komende decenia zal de bevolking in de Metropoolregio blijven groeien. Er zijn daarom de komende decenia nog honderdduizenden extra woningen nodig, volgens de laatste prognoses zelfs nog fors meer dan waar de afgelopen jaren van werd uitgegaan. Waar gaan we die bouwen? Haarlem is er groot voorstander van dat een deel van die woningen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer wordt gebouwd. Dat is niet alleen gunstig voor de woningzoekenden in onze regio, maar levert ook extra klanten op voor de winkels, cultuurpodia en sportvoorzieningen in onze stad. Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om dat voor elkaar te krijgen is dan cruciaal.

Hetzelfde geldt voor economische ontwikkeling. Onze regio is vooral sterk in creativiteit, toerisme, congressen, zorg en dienstverlening. Als gemeenten in de regio zich daar samen nog meer op richten en profileren is dat goed voor de werkgelegenheid in onze regio. En we maken alleen kans op bijdragen van provincie en Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets als we daar samen in optrekken. Samen staan we sterker. Regionale samenwerking is veel meer dan best belangrijk, het is cruciaal voor onze toekomst.

Nog geen reacties.

Geef een reactie