Meer

‘Venstertijden’ bij nachtvergunning goed idee

Nu het aantal nachtvergunningen (waarbij horecagelegenheden tot 5 uur ‘s nachts mogen openblijven) wordt uitgebreid, is het een goed idee om dat te combineren met zogenaamde ‘venstertijden’. Daarbij mag de horecagelegenheid na bijvoorbeeld na 3:30 uur geen nieuwe klanten meer binnenlaten. De PvdA ondersteunde donderdag 26 januari een pleidooi van SP-raadslid Bart Jonkers hiervoor.

De PvdA is al jaren groot voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. Wij hebben nu voor elkaar gekregen dat er een pilot komt bij het Patronaat (zie een eerdere blog). Daarbij stelt het Patronaat zelf al voor deze venstertijden te gebruiken. Daarnaast zullen twee extra kroegen aan de Smedestraat gebruik gaan maken van een nachtontheffing tot 5:00 uur. Het zou een goed idee zijn als ook daar venstertijden worden gehanteerd. Zo wordt de overlast voor omwonenden verminderd en wordt voorkomen dat bezoekers van kroegen die om 4:00 uur sluiten op dat moment allemaal tegelijkertijd naar deze kroegen trekken.

Ik ben blij dat met deze motie SP en CDA (beide tegenstander van algemene vrije sluitingstijden) zich nu ook achter de twee extra nachtontheffingen lijken te scharen. De SP steunde al eerder ook de pilot bij het Patronaat. Actiepartij is net als de coalitiefracties voorstander van vrije sluitingstijden. Burgemeester Schneiders zegde in de gemeenteraad toe het voorstel van de venstertijden mee te nemen bij het overleg met de horeca.

Het Haarlems Dagblad schrijft zaterdag 28 januari over deze discussie. Ook ik word in dit artikel genoemd. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 28 januari 2012:

Schneiders overlegt met horeca
‘Vroeger sluiting nachtcafé’

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – Burgemeester Schneiders onderzoekt of horeca-ondernemers die tot vijf uur ‘s morgens open zijn, hun deuren anderhalf uur eerder willen sluiten. Het rookverbod zit daarbij wel hinderlijk in de weg.

Dat heeft de burgemeester afgelopen donderdag in de gemeenteraad beloofd aan de SP en Actiepartij die een motie wilden indienen. De SP is net als de burgemeester tegen het vrijgeven van sluitingstijden in de horeca. Een meerderheid van de raad is voor. Nu er inmiddels ook twee nachtvergunningen zijn verleend aan Feestcafé Bugsy’s en 023 in de Smedestraat probeerde het jonge SP-raadslid Bart Jonkers de overlast een beetje te beperken door te regelen dat publiek voor half vier ‘s nachts dan binnen moet zijn.

Schneiders: “Op zich is dit procedureel zeer sympathiek maar de sluittijden van de horeca moeten we niet via een motie regelen. Daarvoor is goed overleg nodig tussen de gemeente, wijkraden, politie en georganiseerde horeca. Dat doen we al jaren zo in Haarlem en dat werkt heel goed. We hebben daardoor een bepaald evenwicht in de stad gekregen. Maar ik zal dit idee zeker meenemen in het gesprek”, beloofde hij. Dan moest de motie wel van tafel. Na lang heen en weer gepraat en vier keer dezelfde uitleg van Jonkers trok de SP’er zijn motie in.

Volgens Schneiders is er wel een praktisch probleem met het rookverbod. “Dit idee is eerder aan de orde geweest maar de horeca had toen praktische bezwaren gezien het rookverbod. Als je buiten wilt roken, kun je dus niet meer naar binnen.”

Schneiders is geen voorstander van het vrijgeven van sluitingstijden omdat het volgens hem leidt tot meer overlast en er meer politie nodig is om orde op straat te houden. Een groot deel van de gemeenteraad, onder leiding van Jeroen Fritz (PvdA) is voor. Schneiders wijst daarbij keer op keer op de nadelen: het leidt volgens hem tot meer overlast en meer politie-inzet. En als dat gebeurt gaat de gemeenteraad weer piepen.

Volgens D66 zijn discussies over horeca altijd vrij zwart/wit, die partij wil eerst bezien of de nieuwe nachtvergunningen ook leiden tot meer overlast.

Patronaat

Poptempel Patronaat mag een pilot gaan uitvoeren met vrije sluitingstijden. Daarvoor moet wel eerst de Algemene Politie Verordening worden aangepast. Dat zal nog wel een paar maanden duren. Als de buurt akkoord is dan mag het Patronaat tot zes uur ‘s morgens open.

Nog geen reacties.

Geef een reactie