Meer

Marsmanplein

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar af en toe verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we de afgelopen maanden onder meer te gast bij duurzaamheidsdeskundige Maurits Groen (zie een eerdere log) en de nieuwe Selimiye Moskee (zie een eerdere log). Gisteren brachten we met de fractie een bezoek aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord.

Winkelcentrum MarsmanpleinAfgelopen zaterdag heeft een groep PvdA-ers bezoekers en omwonenden van het winkelcentrum Marsmanplein geënquêteerd over drie actuele thema’s die in deze buurt spelen: veiligheid, jongeren en huisvuilinzameling. De resultaten werden gisteren bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met winkeliers en leden van de wijkraad. Het blijkt dat het Marsmanplein over het algemeen als prettig en veilig wordt ervaren. De veiligheid voor winkeliers is, mede dankzij inzet van de PvdA-fractie, aanzienlijk toegenomen de afgelopen jaren. Kijk hier voor de complete resultaten van de enquête.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst met winkeliers en omwonenden bezochten we met de fractie het nieuwe jongerencentrum Flinty’s Noord. Dit is sinds begin dit jaar gevestigd in de voormalige videotheek aan het Marsmanplein en is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 20 jaar uit Delftwijk. Jongeren kunnen er onder andere poolen, tafelvoetballen, spelletjes doen, films kijken en internetten. Binnenkort opent er ook een echte opnamestudio voor jonge rappers. Het jongerencentrum blijkt te voldoen in een grote behoefte: het was er erg druk. Opvallend daarbij was dat jongeren uit alle culturen en subculturen het centrum weten te vinden, al was het aantal jongens wel zwaar oververtegenwoordigd. 

Delftwijk en het winkelcentrum Marsmanplein worden de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Ook het gebouw waar Flinty’s Noord in zit wordt daarbij gesloopt. Het is natuurlijk belangrijk dat zo’n jongerenvoorziening ook na de herstructurering kan terugkeren in de wijk. Voor zover mij bekend is dit echter nog niet opgenomen in de plannen. Ik ga hier de komende week achteraan, en zo nodig zullen wij als PvdA-fractie hier nog actie voor ondernemen, zodat er ook na de herstructurering voldoende voorzieningen voor jongeren in Delftwijk aanwezig zijn.

Nog geen reacties.

Geef een reactie