Meer

Beantwoording vragen verkoop sociale huurwoningen

Een maand geleden stelde ik samen met fractiegenoot Artie Ramsodit schriftelijke raadsvragen aan het College van B&W over de verkoop van sociale huurwoningen (zie een eerdere blog). Wij maakten ons zorgen over de eenzijdige verkoop van sociale huurwoningen in bepaalde wijken. Ook wilden wij weten wat de mening van het College van B&W is over het kabinetsplan om corporaties te verplichten om 75 procent van hun sociale huurwoningen te koop aan te bieden. Deze week ontvingen wij de beantwoording van deze vragen.

Volgens het College van B&W vallen de huidige verkoopaantallen door de corporaties met ca. honderd per jaar nog mee. Wel erkent men dat de woningen die verkocht worden vooral in de wijken liggen die al weinig sociale huurwoningen kennen. De PvdA is hier bezorgd over, omdat de sociale woningbouw daardoor teveel geconcentreerd dreigt te raken in slechts een paar wijken. Dat is in strijd met de ambitie om Haarlem een gemengde stad te laten zijn. Gelukkig geeft het College in de beantwoording van de vragen aan dat men met de corporaties afspraken wil maken over een betere verdeling van sociale huurwoningen over de stad. Ook gaat men afspraken maken om leegstand voorafgaand aan verkoop te beperken.

Veel zorgelijker is het plan van het kabinet om corporaties te verplichten grote aantallen sociale huurwoningen te verkopen. Het College spreekt zich duidelijk uit tegen dit plan: “Wij denken dat deze kabinetsmaatregel schadelijk is voor de volkshuisvesting. Volgens de verantwoordelijk minister vergroot het kooprecht de keuzevrijheid van de zittende huurder. Echter dit gaat dan wel ten koste van de keuzevrijheid van andere woningzoekenden. Het is aannemelijk dat de meest aantrekkelijke woningen als eerste worden verkocht. De corporaties blijven dan zitten met de woningen van mindere kwaliteit op minder aantrekkelijke locaties. Dat zal dan het aanbod zijn waaruit de toekomste woningzoekende mag kiezen.”

Volgens het College leidt het plan bovendien tot het verder drukken van de toch al onder druk staande huizenprijzen, wordt grootschalige wijkverbetering bemoeilijkt en wordt de invloed van de gemeente op de lokale woningmarkt beperkt. Het College zal dan ook samen met de corporaties actief de bezwaren tegen de kabinetsplannen kenbaar maken, onder meer via samenwerkingsverbanden als G-32 en VNG.

Je kunt de complete beantwoording van de vragen hier downloaden als PDF-bestand.

Eén reactie op Beantwoording vragen verkoop sociale huurwoningen

  1. loek 10 februari 2013 at 22:32 #

    kijk bij oost indische vaartje. T Slot
    rollandslaan.rollandspad. Lambrecht van dalenlaan.Hospeslaan. Hendrik Roozenlaan.De Hoop Rolland.Rolland.Gerrit Barthomeuslaan.verkoop Rollandslaan http://www.noord-hollandsarchief.nl/kranten/

Geef een reactie