Meer

Tijdelijk cameratoezicht voor herhaling vatbaar

Afgelopen jaarwisseling zijn er op plekken waar vaak problemen ontstaan in de nacht van oud en nieuw tijdelijk camera’s ingezet. De PvdA heeft daarmee ingestemd (zie een eerdere blog), maar ik heb daar wel als voorwaarde aan verbonden dat er na afloop een evaluatie zou komen over nut en noodzaak van tijdelijk cameratoezicht. De burgemeester zegde dit toe en deze evaluatie werd donderdag 23 februari besproken in de raadscommissie Bestuur.

De ervaringen met de combinatie van tijdelijk cameratoezicht en andere maatregelen tijdens de jaarwisseling zijn zeer positief. De camera’s hebben geholpen om op het juiste moment met de politie op de juiste plek aanwezig te zijn, waardoor de jaarwisseling in Haarlem-Oost en Schalkwijk is veel rustiger verlopen dan de afgelopen jaren.

De PvdA is nooit voorstander geweest van permanent cameratoezicht, omdat wij denken dat de problemen daardoor alleen maar verplaatsen, inzet van handhaving en politie veel effectiever is en de privacy van Haarlemmers onevenredig wordt aangetast. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is dat met ons eens. Maar dat betekent niet dat wij cameratoezicht altijd uitsluiten. Tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan, zoals tijdens de jaarwisseling, steunen wij wel.

Het experiment tijdens de afgelopen jaarwisseling is wat de PvdA betreft dan ook voor herhaling vatbaar. Daar verbinden wij wel twee voorwaarden aan. Ten eerste moet het gaan om echt tijdelijke inzet, voor maximaal enkele dagen. En ten tweede moet het cameratoezicht altijd vooraf in de raadscommissie Bestuur worden besproken. Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan en de noodzaak is aangetoond zullen wij voorstellen voor tijdelijk cameratoezicht positief beoordelen.

 

Nog geen reacties.

Geef een reactie