Meer

Monumentenfonds voor eigenaren monumenten

Haarlem krijgt een Monumentenfonds, waar eigenaren van gemeentelijke monumenten tegen een lage rente geld kunnen lenen voor het onderhoud of de restauratie van hun pand. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 8 maart op voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg besloten. De instelling van dit Monumentenfonds is de afronding van een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid, waar de gemeenteraad in 2008 mede naar aanleiding van een burgerinitiatief toe besloot.

In 2008 besloot de gemeenteraad tot uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. Dit was een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Gedurende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. In de gemeenteraad was ik één van de trekkers om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb daaraan wel altijd gekoppeld dat er, na afronding van de aanwijzing van de nieuwe monumenten, een regeling moest komen om eigenaren te ondersteunen bij onderhoud en restauratie. De aanwijzing als gemeentelijk monument heeft namelijk veel voordelen voor eigenaren, maar kan ook tot extra kosten lenen. Het Monumentenfonds komt daarin tegemoet.

Het fonds wordt jaarlijks met 425.000 euro door de gemeente gevuld. Daarnaast wordt het geld dat eigenaren aflossen teruggestort in dit fonds. Zo profiteren steeds andere eigenaren van het fonds. Monumenteneigenaren kunnen een verzoek voor een lening doen via de gemeente. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, sluiten zij via de notaris een lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het bedrag per lening loopt van minimaal 10.000 tot maximaal 50.000 euro. De maximale looptijd is 15 jaar.

Nog geen reacties.

Geef een reactie