Meer

Haarlem ruim 2000 monumenten rijker

Haarlem is sinds vorige week ruim tweeduizend gemeentelijke monumenten rijker. Vorige week kreeg de eigenaar van het tweeduizendste nieuwe monument, een pand aan het Spaarne, feestelijk het monumentenschilde uitgereikt. Daarmee is de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst afgerond, waartoe de gemeenteraad in 2008 naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink besloot. Hiermee is Haarlem gestegen van de vijfde naar de tweede monumentenstad van Nederland. Alleen Amsterdam heeft meer monumenten.

De afronding van de aanwijzing van nieuwe monumenten is een bijzonder moment, ook voor mijzelf. In 2008 was ik één van de trekkers in de gemeenteraad om dit voor elkaar te krijgen. In de jaren daarvoor was de gemeente, en ook de PvdA, soms wel erg onvoorzichtig omgesprongen met historische en beeldbepalende gebouwen. De Haarlemse PvdA werd door sommigen zelfs gezien als een sloperspartij. Ik wilde daar verandering in brengen. Haarlem is een historische stad en monumentale panden geven karakter aan de verschillende wijken. Door meer historische panden aan te wijzen als gemeentelijk monument zouden zij de bescherming krijgen die ze verdienen.

Toen Marianne Rietvink eind 2007 met het burgerinitiatief kwam dat vroeg om een ander monumentenbeleid heb ik dit namens de PvdA-fractie meteen omarmd. Wij hebben toen samen met haar een groot debat georganiseerd (zie een eerdere blog) en ons in de raad ingezet voor uitbreiding van de monumentenlijst. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad en ook PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (o.a. monumenten) schaarden zich achter het initiatief (zie een eerdere blog). Er werd besloten om in een aantal rondes in totaal 700 complexen (ruim 2000 adressen) aan te wijzen als gemeentelijk monument. En nu, vier jaar later, heeft Haarlem er ruim tweeduizend monumenten bij. Een resultaat waar ik wel een beetje trots op ben.

Zijn we nu klaar? Wat mij betreft nog niet helemaal. Ten eerste zal de gemeente moeten blijven opletten of er nog monumentale panden zijn die door sloop worden bedreigd. Wanneer dat het geval is kunnen ook deze alsnog worden aangewezen als gemeentelijk monument, eventueel via de spoedprocedure die er op initiatief van de PvdA is gekomen (zie een eerdere blog). Daarnaast moeten we de komende jaren ook eens gaan nadenken of ook beeldbepalende gebouwen die jonger zijn dan vijftig jaar soms niet een vorm van bescherming verdienen. Nu zijn die vaak nog vogelvrij, omdat gemeentelijke monumenten ouder dan vijftig jaar moeten zijn. En tenslotte zal de gemeente vol moeten inzetten op herbestemming van monumentale panden. Behoud van waardevolle panden is prachtig, maar als ze leeg staan hebben we daar heel erg weinig aan.

3 reacties op Haarlem ruim 2000 monumenten rijker

  1. Alwin 25 maart 2012 at 11:06 #

    Een resultaat om trots op te zijn! De afgelopen jaren hebben we dit stap voor stap op deze site kunnen volgen. Alle politici zouden zo moeten werken: een doel stellen, de tussenstappen zichtbaar maken en uiteindelijk het resultaat boeken.

  2. j.van noort 11 april 2012 at 16:47 #

    4-10-2011 is er in de Doopsgezinde kerk een bijeenkomst geweest m.b.t.het geven van informatie over het voornemen een aantal panden de status van gemeentelijk monument te geven. O.a de rij huizen Schotersingel 91 t/m 111. Nooit meer iets over gehoord!!! Tot ik in De Haarlemmer van 5-4-12 lees dat het 2000ste en laatste monumentenschildje door de wethouder is geplaatst.Bij mij is echter tot nu toe geen schildje bevestigd. Kunt u mij vertellen waarom niet?. Ik had me er echt op verheugd. Graag in afwachting van uw reactie . Mijn adres is Schotersingel 91.Bij voorbaat dank.

  3. Jeroen Fritz 15 april 2012 at 09:15 #

    @ j. van noort: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Schotersingel 91 t/m 111 staat inderdaad nog niet in het monumentenregister, terwijl ze wel op de conceptlijst stonden. Het zou kunnen dat er vanuit eigenaren bezwaar is gemaakt en dat die gelijk hebben gekregen. Maar misschien moeten ze nog worden aangewezen. Ik zou u aanraden hierover contact op te nemen met de afdeling monumenten van de gemeente.

Geef een reactie