Meer

Bibob-screening coffeeshops

Burgemeester Bernt Schneiders heeft besloten een Bibob-screening in te voeren voor Haarlemse coffeeshops. Op die manier moet voorkomen worden dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert met vergunningen. Donderdag 12 april besprak de raadscommissie Bestuur dit besluit van de burgemeester.

De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert met vergunningen of subsidies. Dat gebeurt door de achtergronden van een bedrijf of persoon te onderzoeken. Als de partij een crimineel verleden heeft of als er onduidelijke financiële constructies zijn, kan de overheid de vergunning of subsidie weigeren. De minister van Veiligheid en Justitie heeft gemeenten gevraagd ook coffeeshops aan zo’n screening te onderwerpen.

De PvdA is, net als een ruime meerderheid van de gemeenteraad, zeker niet tegen zo’n screening. Het is belangrijk dat de gedoogde cannabishandel niet verweven raakt met criminaliteit. Bovendien kan de screening onderdeel gaan uitmaken van het keurmerk voor coffeeshops, dat binnenkort in Haarlem wordt ingevoerd (zie een eerdere blog). Ook veel coffeeshophouders zijn om die reden akkoord met de screening.

Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat coffeeshops niet door de screening komen alleen maar omdat de teelt en aanvoer van cannabis in Nederland illegaal (en dus per definitief crimineel) is. Dan helpen we ons succesvolle gedoogbeleid om zeep. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders dan ook gevraagd om deze zogenaamde ‘achterdeurproblematiek’ buiten beschouwing te laten bij de Bibob-screening. Dat heeft de burgemeester toegezegd. Er zal geen coffeeshop in Haarlem gesloten worden enkel en alleen omdat zij contacten heeft met illegale telers en handelaars van cannabis.

Nog geen reacties.

Geef een reactie