Meer

PvdA vraagt aandacht voor digitale risico’s

Donderdag 10 mei besprak de raadscommissie Bestuur het nieuwe Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In dit Risicoprofiel wordt bekeken welke risico’s onze regio bedreigen en op welke mogelijke rampen brandweer, ambulances en politie zich moeten voorbereiden. De PvdA is in grote lijnen positief over dit Risicoprofiel, maar mist aandacht voor digitale risico’s als cyberaanvallen. Ook D66 en GroenLinks vroegen hier aandacht voor.

Cyberaanvallen en het (als gevolg daarvan) op grote schaal wegvallen van internet is een serieus risico. Er zijn zoveel voorzieningen en systemen afhankelijk van het internet, dat het niet goed functioneren de maatschappij ernstig kan ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer, communicatie van hulpverleners en digitaal aangestuurde elektriciteitscentrales.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Nederland nog onvoldoende is voorbereid op cyberaanvallen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de maatschappij. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke verantwoordelijkheid, maar ook de veiligheidsregio’s hebben een rol wanneer het internet wegvalt en de maatschappij daardoor wordt ontwricht.

De komende tijd zal een Nationaal Cyber Security Centre werken aan oplossingen om Nederland beter voor te bereiden op dit soort digitale risico’s. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om, wanneer dit leidt tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s, het risicoprofiel hier tussentijds op aan te passen. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Nog geen reacties.

Geef een reactie