Meer

Debat over nieuwe overschrijding Zijlpoort

De komende anderhalve maand zal de Haarlemse gemeenteraad meerdere debatten wijden aan het nieuwe stadskantoor Zijlpoort. Vorige week presenteerde de Rekenkamercommissie (RKC) een hard rapport over de manier waarop dit project met name in de vorige collegeperiode is aangepakt. Daarover zal de gemeenteraad in juni spreken, nadat het College van B&W een reactie heeft gegeven op het rapport. Woensdag 16 mei sprak de gemeenteraad over één van de zaken die aanleiding waren voor het Rekenkamerrapport: opnieuw een overschrijding van 2,4 miljoen in de bouwkosten van de Zijlpoort.

In een eerdere blog schreef ik al over de turbulente geschiedenis van de Zijlpoort. Toen de gemeenteraad in 2007 besloot de gemeentelijke huisvesting niet in Schalkwijk te bouwen (voorkeur PvdA) maar in het centrum, werden de kosten van de twee nieuwe kantoren Raakspoort en Zijlpoort geraamd om 72 miljoen euro. Inmiddels zijn de kosten al opgelopen tot meer dan 81 miljoen. Dat valt nauwelijks uit te leggen in een tijd waarin iedereen in de stad de broekriem moet aanhalen. Het is des te pijnlijker omdat wethouder Pieter Heiliegers na een vorige overschrijding in 2010 in de gemeenteraad heeft gezegd dat de Zijlpoort niet nog duurder zou worden. Een erg ongelukkige uitspraak, die de wethouder gisteren in de raad, na enig aandringen van de PvdA, ook zei te betreuren.

Een groot deel van de oppositie stemde tegen het extra krediet (= raadsbesluit om geld beschikbaar te stellen) om de overschrijding van 2,4 miljoen te betalen. De PvdA stemde wel in. Dit geld is namelijk gewoon nodig, we kunnen de Zijlpoort niet onafgebouwd laten staan. Bovendien laat de oppositie door tegen te stemmen zien helemaal niets geleerd te hebben van het verleden. Juist door steeds weer de ogen te sluiten voor risico’s en de kosten veel te optimistisch in te schatten kon het project zo uit de hand lopen. Wij willen dat het bestuur open en realistisch is over risico’s en kosten. Daar hoort bij dat je soms door dit soort zure appels heen moet bijten.

De PvdA heeft het College gevraagd snel met een reactie te komen op het rapport van de Rekenkamercommissie, zodat we ook dit snel in de gemeenteraad kunnen bespreken. Wij willen het rapport niet te lang boven de markt laten hangen. Het College zegde toe binnen twee weken met een reactie te komen, waardoor het rapport al in juni in de gemeenteraad kan worden behandeld. Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een pittig debat. De PvdA zal dan haar politieke oordeel geven over de Zijlpoort en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie