Meer

Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk

De gemeente Haarlem gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de veiligheid in Schalkwijk. De raadscommissie Bestuur besprak donderdag 24 mei het Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, dat mede tot stand kwam op aandringen van de PvdA-fractie. In het programma staan verschillende nieuwe acties voor een veilige leefomgeving, veilig ondernemen en het voorkomen van overlast en criminaliteit door jongeren.

Veiligheid is in de hele stad belangrijk, maar er zijn twee stadsdelen met specifieke problemen: de binnenstad en Schalkwijk. De binnenstad krijgt al veel extra aandacht vanwege alle winkels en uitgaansgelegenheden. Schalkwijk heeft relatief veel problemen met woninginbraken en overlastgevende en criminele jongeren. De PvdA vraagt daarom al een tijd om ook de veiligheid in dit stadsdeel extra aandacht te geven.

Mijn fractiegenoot Moussa Aynan vroeg de afgelopen jaren verschillende malen aandacht voor de groeiende problemen met criminele jongeren in Schalkwijk. Ook diende de PvdA vorig jaar een motie in die vroeg om meer inzet voor dit stadsdeel, onder andere voor veiligheid. Dat heeft nu geleid tot een stevig actieprogramma, dat de veiligheid in Schalkwijk moet vergroten.

In het actieprogramma wordt veel aandacht besteed aan individuele aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen of dreigen te ontsporen. De PvdA is daar blij mee. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de jongeren in Schalkwijk prima, maar er zijn ook groepen criminele jongeren actief. Die jongeren zullen nu actief gevolgd en zo nodig aangepakt worden. Zo komt er een speciale aanpak voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar die in aanraking dreigen te komen met criminaliteit. Ook kunnen criminele jongeren een gebiedsverbod krijgen en worden ouders meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Ik heb daarnaast wel nog aandacht gevraagd voor preventie. Preventie en repressie moeten hand in hand gaan. Om jongeren op het rechte pad te houden is het ook belangrijk dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn en er genoeg te doen is voor jongeren. Goede samenwerking met scholen, centra voor jeugd en gezin en jeugdzorg is daarom belangrijk.

Nog geen reacties.

Geef een reactie